Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Mikael Forslund, arkiv Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Mikael Forslund, arkiv

Sveaskog:

Olika ambitionsnivåer orsaken till avbrutet samarbete

Lots Group AB avbryter samarbetet med Sveaskog och anger bland annat olika syn på förbättringsarbete och ambitionsnivåer. Kritik riktades mot Lots för att köra med överlaster och Sveaskog anser att avtalet med Lots har marginaler för åkerierna ska kunna vara lönsamma.

Onsdagen den 12 april skrev vi om att Lots avbryter samarbetet med Sveaskog. Bo Arketeg är ansvarig för logistikinköp på Sveaskog i Marknadsområde Mitt och nu vill vi veta vad Sveaskog anser anledningen är till det avbrutna samarbetet och på vems initiativ det skedde?
– Orsaken är olika målbilder och ambitionsnivåer i samarbetet, svarar han. Beslutet om avvecklingen var gemensamt.

Har ni inte tidigare oftare haft kontrakt direkt med skogsåkerierna och vilken funktion fyller i så fall aktörer som Lots och Westan?
– Vi upphandlar olika transportlösningar utifrån våra olika områdens förutsättningar och uppdragsgivarnas erbjudanden, förklarar Arketeg. Vi har alla former av uppdragstagare från enskilda åkerier via större åkerier med mindre samarbetspartners till åkeriföreningar och logistikföretag.

Lots har en inkomst av samarbetet med Sveaskog och vi frågar hur det påverkar åkeriernas ersättningar. Är ersättningarna desamma som innan eller har de minskat på grund av att Lots ska ha sin del av kakan?
– Vilken uppgörelse åkerierna har med Lots vet vi inte, säger han. I vår uppgörelse med Lots finns en marginal som gör att åkerierna ska kunna få en ersättning som ger lönsamhet.

Varken Sveaskog, Lots eller marknaden i stort vill att åkerierna ska vara olönsamma, framhåller Arketeg. Det har kommit kritik mot överlastade Lots-ekipage, något som inte Lots heller förnekar och som Sveaskog menar kan ha många olika praktiska såväl som tekniska orsaker.
– I allmänhet sker inte körning med överlast regelmässigt, men misstag kan ske. Vi betalar inte för överlast, avrundar Bo Arketeg.

För närvarande håller man på att utvärdera flera möjligheter kring vilka som ska ersätta Lots ekipage och när blir klart, vet man ännu inte.

På Lots förklarar kommunikationschef Peter Kaméus att när de går in i ett samarbete, är ambitionen att förbättra transportlogistiken i hela kedjan. Något som kan ta några år, säger han och det kräver att alla inblandade vill jobba mot samma mål. I det här fallet började problemen när inga av Sveaskogs tidigare åkerier följde med.
– Vi fick således börja i ett nytt område med nya åkerier och förare som inte var hemmastadda i området och vi kunde initialt inte leva upp till våra leveransmål, säger Kaméus.

Efter tre månader låg man på nära nog 100 procents leveranssäkerhet, säger han och berömmer åkerierna. Vad som är de verkliga grunderna till det avbrutna samarbetet efter så kort tid vet de inte, mer än att Sveaskog inte har samma långsiktighet som Lots vad gäller transportlogistiken.

Vad med överlasterna?
– Det är inget Lots stöttar då det är olagligt, säger han. Sveaskog betalar för upp till 64 ton och inte mer.

På frågan om vad företag som Westan och Lots tillför, svarar han endast för Lots räkning att man försöker göra en förändring i hela logistikkedjan för att få ett flöde som är effektivt och lönsamt för alla parter. Lots tjänar pengar på sina tjänster, betyder det att åkerier anslutna till er får mindre ersättning från Lots än om de kört direkt för Sveaskog?
– Nej, de åkerier som kört för oss har tjänat minst lika bra som tidigare. Vår marginal ligger i de effektivitetsförbättringar vi lyckas genomföra i hela logistikkedjan. Hade vi fått fortsätta, i samarbete med åkerierna, och lyckats genomföra alla förändringar vi ville, borde marginalerna kunnat bli ännu bättre, även för skogsbolagen, sammanfattar Peter Kaméus.

Om artikeln

Publicerad: 2017-04-19 17:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter LOTS Skogstransporter Sveaskog