Hovrättens dom öppnar dörrar för rättsväsendet

Morell: ?Sätter tydligt riktmärke?

Åtal om företagsbot för brott mot förordningen om kör- och vilotider mot det rumänska åkeriet som ertappats med en manipulerad färdskrivare, ledde till fällande dom i tingsrätten utan att åkeriet erkände brottet. Domen överklagades till hovrätten som gick på åklagarens linje och höjde beloppet på boten.
- Domen ger en tydlig signal till de som sätter i system att fuska, eller till de som umgås med tanken att göra detsamma, säger Thomas Morell, sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag.

Den 21 december 2016 meddelade Umeå Tingsrätt en unik dom som gick på åklagare Mikael Bäckströms linje och en företagsbot på 100 000 kronor dömdes ut till det rumänska åkeriet SC Alin Transporter Cargo SRL.

Bäckström hade yrkat på 150 000 kronor, men tingsrätten sänkte beloppet med motivationen att det endast handlade om ett fordon och ingen omfattande systematisk brottslighet. Domen överklagades av båda parter till hovrätten och åklagaren yrkade på att företagsboten skulle vara 150 000 kronor.

Med parternas samtycke genomfördes målet utan huvudförhandling och hovrätten fick ta del av samma utredning som tingsrätten vilket omfattade även ljud- och bildinspelning av förhören.

Igår, måndag, kom hovrätten i Övre Norrlands beslut och man både bekräftar tingsrättens dom samt bifaller det högre beloppet på 150 000 kronor.

Motiveringarna är bland annat att manipulationsutrustningen gjort det möjligt att förfalska, hemlighålla eller förstöra uppgifter från färdskrivaren. Det enda syftet med manipulationen är att kringgå kör- och vilotider vilket innebär att det funnits en fara för förarens arbetsmiljö och att det är en allvarlig fara för trafiksäkerheten när förare av tunga fordon får möjlighet att köra utan tillräcklig vila.

Vidare bidrar manipulationen till att snedvrida konkurrensen gentemot seriösa aktörer i vägtransportbranschen, vilket måste anses som mycket allvarligt då det får betraktas som huvudsyftet med manipulationen, står det i domen. Motivet för brottsligheten måste ha varit ekonomiskt, slår man fast.

Hovrätten anser att omständigheterna talar för den högre företagsboten på 150 000 kronor och ser inga särskilda skäl till jämkning av summan. Advokat Thomas Nyman var ombud och offentlig försvarare för åkeriägaren Cosmin-Alin Rusu. Kommer ni att överklaga till Högsta Domstolen, HD?
– Jag har inte hunnit tala med min klient ännu så i nuläget kan jag inte kommentera vad som ska ske vidare, säger Nyman och lyfter att hans klient som sagt var missnöjd med tingsrättens dom.

Ett eventuellt överklagande måste göras senast den 2 maj 2017.

I Malmö pågår ett annat ärende som vi nyligen publicerade och där det konstateras att assistentåklagare Henrik Steen släppt de båda gripna. Dock fortsätter han driva ärendet med rubriceringen som tills vidare i första hand är dataintrång. När vi ringde honom under måndagen, hade han inte i detalj hunnit sätta sig in i den senaste hovrättsdomen.
– Det är mycket bra att det kommer en klargörande dom, säger han. Företagsbot är en av de möjligheter som är tillängliga även i mitt ärende och hovrättens dom bekräftar att det är möjligt att driva en sådan talan också mot ett utländskt åkeri.

Utrustningen som installeras i bilarna är i vissa fall väldigt avancerad vilket gör det mindre troligt att det är den enskilde föraren som har installerat den, fortsätter han.

Samtidigt är det i stort sett omöjligt att utreda vem det är som faktiskt har installerat den och då är det väldigt bra att det är möjligt att föra talan direkt mot bolaget istället, anser han.

För hans ärende innebär inte domen någon större förändring eftersom det ännu är för tidigt för honom att säga om han kommer att välja samma väg som den ansvarige åklagaren i hovrättsmålet.
– Men, det är definitiv en av de möjligheter som jag överväger. Den största nyttan för min del är egentligen att hovrätten har uttalat sig om vad som är en rimlig storlek på företagsboten för den här typen av brott. Sen om den summan är tillräckligt hög för att verka avskräckande, återstår att se, sammanfattar assistentåklagare Henrik Steen i Malmö.

 

Thomas Morell, SÅ:

”Visar att hovrätten ser mycket allvarligt på det som skett”

En som länge har kämpat för rättvisa och schysta villkor i vägtransportbranschen är Thomas Morell hos Sveriges Åkeriföretag. Och han är nöjd!

– Jag tycker domen är bra och den ger en tydlig signal till de som sätter i system att fuska, eller till de som umgås med tanken att göra detsamma. Det faktum att hovrätten höjde företagsboten från 100 000 till 150 000 kronor visar med tydlighet att hovrätten ser mycket allvarligt på det som skett, menar han.

Morell pekar särskilt på två punkter som hovrätten trycker på:
– Det är främst trafiksäkerheten och att den sunda konkurrensen kan sättas ur spel. Givetvis är det mycket allvarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt om förare kan köra under långa perioder utan att ta varken rast eller vila. Det är ju just den möjligheten som en manipulerad färdskrivare erbjuder då föraren helt enkelt kan ”beställa” ut raster och viloperioder utan att fordonet över huvud taget står still.

– Även i konkurrensfrågan är hovrätten mycket tydlig i sin motivering i domen. Att manipulera en färdskrivare sätter den sunda konkurrensen ur spel och seriösa företag kan omöjligt konkurrera med dessa aktörer.

– Med en sådan här dom i hovrätten blir det inte lika attraktivt att manipulera sin färdskrivare, säger Thomas Morell avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2017-04-04 13:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsbot Kammaråklagare Manipulation Rättsfall SC Alin Transporter Cargo SRL Umeå