Lars Lindgren har idag på egen begäran valt att avgå med omedelbar verkan.Fotograf: Göran Rosengren

Transports ordförande Lars Lindgren avgår

Inför nolltolerans för alkoholinköp vid representation

Svenska Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren har idag på egen begäran och i samråd med förbundsstyrelsen valt att avgå med omedelbar verkan.

Svenska Transportarbetareförbundet kommer att ge en extern revisionsbyrå i uppdrag att granska och genomlysa förbundets verksamhet. Det är uppenbart att det funnits brister i våra interna regelverk och i policyer, skriver man på sin hemsida.

Man kommer också att beställa en utredning i syfte att ta fram nödvändiga regler och policyer för att inte liknande situationer uppstår i framtiden.

Samtidigt har förbundsstyrelsen idag beslutat att tillförordna Markus Pettersson (idag förbundssekreterare) som förbundsordförande fram till kongressen i juni 2017.
Tommy Wreeth kvarstår som förbundskassör och övertar ledningen av förhandlingsverksamheten fram till kongressen.

Från och med nu har Svenska Transportarbetareförbundet nolltolerans vad gäller alkoholinköp i samband med representation. Detta är något som flera motioner till kongressen yrkar för och förbundsstyrelsen kommer att föreslå kongressen att bifalla dessa motioner.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-24 15:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Lars Lindgren Transportarbetareförbundet