Fotograf: MHF

SÅ: ”Alkobommar i hamnar skapar möjligheter”

Trafikverket föreslår att anläggningar för nykterhetskontroller ska införas på samtliga hamnar med förarbunden färjetrafik samt vid Öresundsbron.
? Äntligen ser vi konkreta åtgärder på ett problem som varit välkänt både för myndigheter och bransch under en lång tid, säger Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsexpert vid Sveriges Åkeriföretag.

De tillfälliga alkobommarna som har införts i några av Sveriges största hamnar har gett god effekt och har bidragit till att livsfarliga chaufförer stoppats redan vid hamn och att de inte hunnit ut på allmän väg.

Att samtliga hamnar nu ska omfattas är tänkt att minska risken för en snedvridning av hamnarnas och rederiernas konkurrensvillkor. I underlaget som lämnas till regeringen ingår också hur samverkan ska ske med andra myndigheter samt andra nyckelaktörer, skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.
? Vi vet av erfarenhet att automatiserade alkobommar är ett välfungerande system som dessutom är enormt resurseffektivt. Ett fantastiskt komplement till trafikpolisens arbete vid väg där mer komplicerade kontroller utförs, säger Peter Magnusson.

Sveriges Åkeriföretag har arbetat för frågan under flera år och är glada för att detta nu burit frukt.
? Nu kan större fokus läggas på mer komplicerade brott och så kan svenska myndigheter säkra att fulla förare inte ens lämnar hamnområdet utan omhändertas innan olyckan varit framme. Här har regeringen möjlighet att markera att nollvisionen lever och är på riktigt igen, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2017-02-02 13:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkobommar Sveriges Åkeriföretag Trafiksäkerhet