Fotograf: Läsarbild

Kreiss om parkeringsproblemen:

Varför har ingen tagit kontakt med oss?

Parkeringsproblemen i Ängelholm fortsätter att eskalera och har under det senaste halvåret antagit oanade proportioner. Nedskräpningen ökar, bränsle tankas och tomgångskörningen är nu omfattande.

En lördag i september 2016 slås någon form av rekord på Kungsgårdens lastbilparkering i Ängelholm då antalet parkerade lastbilar och släp var cirka sextio. Redan då stack det lettiska åkeriet Kreiss ut och i dag dominerar de helt gatubilden där.

Platsen saknar alla sanitära faciliteter vilket skapar ett påtagligt problem och hushållssopor hamnar allt oftare i naturen liksom oljor och andra produkter man finner i en verkstad.

Det har även dokumenterats att det levereras diesel med utländsk tankbil till platsen där det sedan tankas. Den uppgiften är inte bekräftad då vi inte har sett bilder på själva tankningsförfarandet.

Ögonvittnen berättar vidare att det kommer bussar dit med chaufförer som ska avlösa dem som finns på plats.

Lägg därtill att förarna, om än för hand, setts flytta gods mellan enheter, så ter sig Kungsgården i dag mer som en terminal än en tillfällig plats för rast och vila. När kylan slog till kom ytterligare ett problem med att det nu dygnet runt finns ett antal fordon som står på tomgång.

I Proffs nr 2016-10, publicerade vi den första artikeln om Ängelholmsparkeringen. Då skulle kommunen snart ha ett första möte för att se hur man skulle angripa saken.

Ytterligare ett möte hölls, men ännu har inga mer konkreta åtgärder blivit synliga än den i augusti då parkeringstiden med skyltar begränsades till 24 timmar, något förarna snabbt lärde sig att kringgå.

Senare berättar enhetschefen för Stadsmiljö i Ängelholm, Anders Lundin, att man deltagit i ett möte som Helsingborgs Stad genomfört på temat ”problematik kring uppställningsplatser för lastbilar”. Man kommer att närvara även under nästa möte då åtgärder ska diskuteras.

I dag intervjuade vi ansvarig för Ängelholms Miljöenhet, Pernilla Fahlstedt, som endast varit i tjänst en knapp månad och även om hon har hört om Kungsgården, har hon inte hunnit sätta sig in i saken helt ännu. Vi skickar därför information och bilddokumentation till henne tillsammans med frågor.
– Jag kan inte garantera att vi kan svara i dag eftersom det beror på om de som har handlagt ärendet finns på plats, säger hon.

Vi avslutar samtalet med att någon form av initialt uttalande bör de kunna komma med i dag, men så blir det inte.

Redan under första intervjun med Anders Lundin ställde vi frågan om huruvida de varit i direktkontakt med Kreiss för att påtala problemet och få till stånd en dialog. Svaret blev då nej, precis som när frågan åter ställdes nyligen. Proffs tar kontakt med informationsansvarig Svetlana Avene-Avanina på Kreiss och beskriver situationen.
– Det är första gången jag hör detta. Varför har ingen tagit kontakt med oss tidigare, säger hon bestört.

Samtalet kommer att handla även om de uppenbara brotten mot svensk miljölag vad beträffar tomgångskörningen, reparationerna och dieseltankningen. Saker som kan rendera i kännbara böter för företaget. Hon vill ha mer information och dokumentation via mejl vilket ombesörjs utan dröjsmål.

Kan vi förvänta oss att Kreiss kommer att agera skyndsamt och hur ser tidsperspektivet ut?
– Jag kommer att ta informationen till ansvarig person, men kan inte säga om det blir förändringar inom exempelvis två veckor. Det är mycket svårt att hitta platser för lastbilar att stå på i Sverige, avslutar Avene-Avanina.

 

Se filmen från Kungsgården: 

Dieseldimman ligger tung på det fullbelagda Kungsgården och när filmaren närmar sig ett fordon på tomgång, blir föraren aggressiv.
Foto:  Ricard Bergqvist 

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-01-11 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Ängelholm Helsingborg Kreiss Parkeringsproblem