Kammaråklagare Mikael Bäckström.

Åklagaren som ska ta hand om storfuskarna

?Jag är förväntansfull?

Sedan ett par år tillbaka har handläggning av trafikärenden koncentrerats till Östersund och Karlskrona som fått särskilda trafikenheter. Nu är det dags att utveckla verksamheten till att omfatta även företagsböter.

När politikerna utlovade och sedan lanserade särskilda trafikåklagare i Östersund och Karlskrona, uppfattades det som att de svåra och tidskrävande ärendena skulle hamna där för att avlasta bland andra förundersökningsledare och dem ute på fältet, men så blev det inte.

Många kände det som att ha blivit lovade en Koenigsegg, men fått en Skoda istället, när det visade sig att det endast var handläggning av bötesbrott inom trafikområdet som hanterades där.

Nu har trafikåklagarna varit i drift under en tid och trafikenheterna gör bedömningen att det bör vara möjligt att utveckla och att använda sig av företagsbot på ett antal brottstyper inom trafikområdet och då särskilt inom den tunga trafiken.

Åklagarmyndigheten har beslutat om ett projekt där en åklagare får till uppgift att nationellt samordna polisens och åklagarnas arbete inom området där företagsbot kan bli aktuell. Målet är att i större utsträckning lagföra företagen istället för de enskilda förarna i förhoppning att motverka och stävja den osunda konkurrenssituationen som finns inom åkerinäringen där det finns flera oseriösa företag som inte följer regelverk genom att exempelvis manipulera färdskrivare.

Den som sökte tjänsten och sedan fick uppdraget att leda det två år långa projektet, är kammaråklagare Mikael Bäckström. Proffsläsare har redan stiftat bekantskap med honom just i ett ärende där åkeriet fick en kännbar företagsbot.
– Vi inleder med att fokusera på att, tillsammans med polisen och andra berörda myndigheter, ta fram handläggningsrutiner och riktlinjer för den kommande verksamheten, berättar Bäckström.

De ska vara i drift från 1 maj 2017 och under slutet av perioden ska uppdraget utvärderas. Sanktionsavgifter utfärdas av Transportstyrelsen, men det handlar ju ändå om samma företag som kan få företagsböter?
– Sanktionsavgifter ligger i det förvaltningsrättsliga spåret, säger han. Jag har dock tagit kontakt med Transportstyrelsen i syfte att under arbetet föra samtal med dem om hur vi ska se på sanktionsavgifter i förhållande till företagsböter.

Man vill veta vem som gör vad och i vilka situationer det ena eller andra döms ut och hur de påverkar varandra. Bäckström vill att resurserna ska användas på bästa möjliga sätt. Polisen ertappar allt fler manipulerade färdskivare, kommer ni att hantera alla dessa ärenden eller kommer ni att agera stöd för lokala åklagare?
– Skulle ärendevolymen bli svår för en enda åklagare att klara, får jag ta ett samtal med mina chefer, säger han. Det finns olika möjligheter att hantera den situationen om den uppstår.

Försvårar det för er att döma ut företagsböter för exempelvis manipulation om förarna tar på sig skulden?
– Vi kommer att titta på de enskilda fallen och göra en bedömning av om det som påstås är rimligt, säger han.

Sådana förklaringar kommer man alltså inte att ”köpa rätt av” och arbetsmetoder för att få fram sanningen i detta, ska tas fram. Hur känner du inför din uppgift?
– Det är spännande. Jag är förväntansfull och hoppas vi ska kunna åstadkomma något bra med projektet. Jag är fullt medveten om problembilden som finns och intresset för arbetet är stort även bland myndigheterna.

– Vår förhoppning är att vi genom ökad lagföring av företag ska kunna minska problemen med företag som inte följer reglerna inom yrkestrafikområdet, avrundar åklagare Mikael Bäckström.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-01-23 16:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsböter Mikael Bäckström Rättsfall Rättsväsendet Trafikåklagare