Varken färdskrivaren eller fabrikatet på densamma har med artikelinnehållet att göra.

Åklagaren fick applåder när

Rumänsk åkare fick böta 150 000 – i Sverige

Manipulerad färdskrivare gav det rumänska åkeriet en kännbar företagsbot från Östersundsåklagaren. Rubriceringen och det höga beloppet var ovanlig och väckte blandade reaktioner i olika läger.

Det var i slutet av 2015 som ett rumänskt trailerekipage stoppades i Östersund under sin resa från Norge och vidare in i Sverige. Polisen och bilinspektören anade att det inte stod rätt till med färdskrivaren varför ekipaget togs till verkstad. Att detta skedde har det skrivits om i branschtidningar just då det begav sig, men vad som hände sedan, är inte lika känt.

När fordonet plockades isär, fann man att färdskrivaren och givaren manipulerats och brottet rubricerades som dataintrång. En ny rubrik på detta brott och det var osäkert om det skulle hålla. Det blev Proffsbekanta kammaråklagare Lillemor Ersberg som fick fallet på sitt bord.

När utrustningen hittats, erkände näringsidkaren. Brottet beskrivs i strafföreläggandet som följer: ”Du har olovligen berett dig tillgång till en uppgift som varit avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrat, utplånat, blockerat eller i registerfört in sådan uppgift genom att manipulera en färdskrivare”.

Brottet hamnar under brottsbalkens 4 kap, 9c §, 1 stycket och ledde till att Ersberg fattade beslut om en företagsbot på 150 000 kronor för näringsidkaren, i detta fall rumänska Bednarsky Trans Srl, att betala samt att utrustningen beslagtogs.

Särskild grund anges som: ”Brottet har begåtts av en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller fatta beslut på näringsidkarens vägnar”. Strafföreläggandet godkändes i december 2015.

Proffs hade velat tala med Ersberg själv, men hon är förhindrad på grund av ”lyckliga omständigheter”. Vi talar istället med bilinspektör Nils-Anders Boie som var med och demonterade dragbilen. Vad tycker du om straffet och förväntade ni er att det alls skulle bli något straff?
– Bra nivå på boten, säger han. Och det var ingen överraskning eftersom Ersberg är duktig på trafik och har erfarenhet av företagsböter inom andra områden.

Nu kommer Ersberg att vara borta det närmaste året, vad kommer att hända med andra liknande fall nu?
– Vi hoppas att andra åklagare har fått insikt i vad detta innebär och att de därför kommer att följa det goda exemplet, säger Boie.

En annan som är glad är bilinspektör Roger Ogemar i Västerås.
– Det var helt fantastiskt när vi också efter en vecka fick veta det, säger han. Äntligen är vi på rätt väg igen där orsak och verkan kommer samtidigt.

Han tar upp före detta kollegan Sune Nilssons besök på Näringsdepartementet där han bland andra träffat inrikesminister Ygeman och talat just om vikten att dessa två faktorer kommer samtidigt.

Det tog tid för nyheten att nå ut till offentligheten och från olika håll får Proffs signaler om att Ersbergs beslut inte tagits emot odelat positivt av alla åklagare och att hon fick stå starkt upp för det. Är det något du känner till?
– Jag kan tänka mig att hennes beslut tett sig kontroversiellt för en del åklagare, säger Ogemar avslutningsvis.

När beslutet fattades, applåderades Ersberg av många då hon lagt ribban på en nivå som välkomnas av såväl poliser som bilinspektörer och man hoppas nivån ska stanna kvar där.

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-10 16:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Färdskrivarfusk Företagsbot Östersund Rättsfall Rumänien