Långa ekipage är inget för engelsmännen. Åtminstone inte för järnvägslobbyisterna. Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Volvo Lastvagnar

Engelska lobbyister kritiska till längre fordon

?Regeringen fortsätter ignorera faran?

Nu vill RHA i England ha längre och tyngre lastbilar, men möts av kritik från dem som lobbar för mer gods på järnväg och båt.

Road Haulage Association, RHA, vill att mer gods per lastbilsekipage ska kunna transporteras för att minska belastningen på miljön samt öka flödet på vägarna. I transportnews.co.uk den 29 september, läser vi att RHA vill att regeringen ska utöka tillstånden för detta för industrin.
– Effektivitet i vägtransporter är vitalt för ekonomin och för att England ska kunna vara konkurrenskraftigt, sade RHA:s chef för policys Jack Semple.

Han menar att Brexit har ökat insikten om att de måste tillvarata varje möjlighet till produktiv innovation där det är säkert att göra så.

Sedan 2012 har effekterna av längre fordon studerats och resultaten är fortsatt positiva. Senaste rapporten från Transportdepartementet visar att längre ekipage för med sig stora fördelar och att det inte kunnat beläggas att de skulle innebära större risker än andra kombinationer.
– Säkerheten kring de längre enheterna är fortsatt bra och den förbättrade effektiviteten har minskat antalet totala lastbilstransporter och därmed minskat bränsleförbrukningen vilket är en viktig faktor i att tackla klimatförändringarna, sade Karen Dee på FTA (Freight Transport Association).

Ungefär tre fjärdedelar av godsets rörelser sker i dag på vägarna istället för med tåg eller båt eftersom de sistnämnda inte kan ersätta vägtransporter fullt ut.

Kommentaren från järnvägslobbyisternas Kampanj för Bättre Transporter, blev förutsägbar:
”Regeringen fortsätter ignorera faran dessa längre fordon utgör på vägar i tätbebyggda områden. Vi vill att Regeringen ska begränsa användandet av dessa fordon till särskilt utvalda lokala rutter i sådana områden för att minska riskerna för andra trafikanter, skydda vägbeläggningen och egendomar från skador samt reducera befintliga kostnader för reparationer som i dag faller på lokala instanser och skattebetalarna.”

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-06 16:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Brexit England Järnväg Vägtransporter