Fotograf: Heidi Bodensjö

Stort intresse för SÅ:s upphandlingsutbildning

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Doublecheck, är Sveriges Åkeriföretag ute på turné med "Lär dig att köpa hållbara transporttjänster". Den månghövdade publiken fick många goda råd - och en del insikter de inte hade sedan innan.

Proffs följde halvdagsutbildningen i Malmö under onsdagen som inleddes med att Sveriges Åkeriföretags, SÅ, regionchef Liane Ask, presenterade Fair Transport. Hon talade om Agenda 2030, som är FN:s sätt att uttrycka miljömålen.
– Det handlar om resurseffektivitet, trafiksäkerhet, hållbar offentlig upphandling och att klimatåtgärder ska genomsyra alla nationella beslutsfattningar, sade hon.

Tystnaden lade sig i lokalen när hon lade upp en bild med rubriken ”Beställaransvar” jämte tillhörande lagtext för brott mot detta och frågade hur många som kände till att de som beställare kan dömas på detta sätt.

Fredrik Tamm berättade att Doublecheck erbjuder en kombination av unik marknadsinformation och erfarna seniorkonsulter för att bidra till fler och bättre offentliga affärer, men visade också hur lätt det är att gå vilse i en transportupphandling.

Upphandlingsmyndighetens Lisa Sennström berättade om hur hennes unga myndighet arbetar och de projekt som pågår samt vilken hjälp transportköpare kan få av dem.
– Det finns mycket som beskrivs med ”bör göra” och ”bör innefatta”, frågan är om ”bör-regeln” bör avskaffas eftersom den inte är tvingande, sade Sennström vid ett tillfälle.

Åsa Sköld, SÅ, gav åhörarna tips om hur man kan börja upphandla transporter enligt Fair Transport.
– Vi har nätverken och verktygen, inledde hon.
Här ökade frekvensen på antalet frågor hos publiken och svaren blev uttömmande.

Och så presenterades ett spännande projekt som pågått i London sedan 2013 och som handlar om att minska olyckor med cyklister som i stadsmiljö skadas eller dör i samband med lastbilsolyckor. Nu är det dags för Sverige att testa.

En mer omfattande artikel, publicerar vi i ett kommande nummer av papperstidningen.

Om artikeln

Publicerad: 2016-04-07 17:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Doublecheck Malmö Sveriges Åkeriföretag Upphandling Upphandlingsmyndigheten