Linda Snecker, Vänsterpartiets justitiepolitiska talesperson och partiledaren Jonas Sjöstedt vill satsa på trafikpolisen.Fotograf: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha specialenhet mot olaga cabotage

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna tagit rygg på polisen och föreslår satsningar över ett brett spektra inom den polisiära verksamheten. Trafikpolisen är glädjande nog inte bortglömd.

I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet mer resurser till ett bättre polisarbete.

Under en särskild punkt, med rubriken ”Insats mot illegala cabotagetransporter”, skriver Vänsterpartiet att de vill satsa 50 miljoner kronor för att stävja fusket som drabbar delar av branschen mycket hårt. 

Grundidén med cabotage ”har dock missbrukats under åren och bland annat fått negativa konsekvenser för den inhemska åkerinäringen som svårligen kan konkurrera med de utländska åkerierna som saknar kollektivavtal”, skriver Vänsterpartiet.

”Vi vill satsa på en specialenhet inom polisen som får till uppgift att systematiskt och på heltid arbeta med den illegala cabotagetrafiken”.

Om Vänsterpartiets förslag går igenom, kan detta innebära ett betydande genombrott för branschens kamp för lika villkor.

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-03 10:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Olaga cabotage Trafikpolisen Vänsterpartiet