Nu ska baklamporna snart tändas – igen

Från och med den 30 juli i år, måste belysningen såväl framåt som bakåt på nya personbilar i EU, tändas automatiskt när det skymmer på eller är dåliga siktförhållanden. Beslutet fattades i EU 2014 och nu träder det snart i kraft.

Danska tidskriften ”Ingeniøren” berättar om hur man på EU-nivå har förståelse för problemen med släckta bakljus och det beslutades att de gemensamma reglerna skulle skärpas för nya bilar.

Trafikverket i Sverige, har tidigt påpekat att tända ljus har en positiv inverkan på antalet trafikolyckor, vilket också trafiksäkerhetsstudier har bekräftat, men bakljusen omfattades aldrig av direktivet den gången.

Förespråkarna för släckta bakljus, har hävdat att det inte hade någon större inverkan på trafiksäkerheten och dessutom ansåg de att det skulle ge minskade CO2-utsläpp om de var släckta.

Nu ändras detta och personbilar, typgodkända efter 30 juli omfattas av beslutet. För lastbilar gäller det först från 30 januari 2018.

Det betyder att utfasningen kommer att ta tid och att det kommer att finnas fordon med släckta bakljus på vägarna under ganska lång tid framöver.

I Danmark hälsas beslutet med glädje av chefen för haverikommissionen för vägtrafikolyckor, Sven Krarup Nielsen
– Det är en god nyhet, säger han och pekar på att ljusen vid någon tidpunkt ändå måste slås på.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-01-20 16:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Baklyktor Belysningsregler Miljö Trafikregler Trafiksäkerhet