Trafikpolisen i Malmö har satt stopp för ytterligare ett olaga cabotage. Den här gången i Flädie strax norr om staden.

Malmöpolisen stoppade olaglig cabotagetransport – på väg till Scania

Trots den uppgivenhet som råder inom trafikpolisen, fortsätter man att målmedvetet och engagerat jobba för att avslöja de olagliga transporter som rullar på landets vägar. I torsdags avslöjade trafikpolisen i Malmö ytterligare ett olaga cabotage. Lastat med bland annat gods till Scania i Södertälje.

 

Gillar ni vårt redaktionella arbete?

Visa det genom att gilla tidningen Proffs på Facebook!

 

Under torsdagen i förra veckan stoppade trafikpolisen i Malmö ett polskregistrerat ekipage vid Flädie strax norr om staden. Dragbilen är registrerad i Polen och den tillkopplade hyrtrailern i Finland.

Polisen konstaterar snart att det rör sig om ytterligare ett olaga cabotage. Proffs noterar att det på flaket ligger gods som bland annat skulle levereras till Scania i Södertälje.

Proffs kontaktar Scania i Södertälje som förklarar hur strikta krav man har på sina leverantörer och ifall man bryter mot lagar och regler ”så är det naturligtvis oacceptabelt”, svarar Erik Ljungberg, Senior Vice President på Scania CV AB.

Det ”oacceptabla” hände nu för andra gången på lite drygt två månader vad Proffs känner till.

”Om det kan konstateras att vår leverantör i sig har en underleverantör, som har begått fel, ber vi vår leverantör i första hand att vidta åtgärder så att detta inte upprepas”, skriver Ljungberg vidare.

Scania förklarar vidare att man har träffat ledningen för det aktuella transportföretaget, som bekräftar att en av deras leverantörer brutit mot cabotagereglerna i Sverige.

”Detta accepteras inte av Scania, vilket vi också framfört till transportleverantören. Exakt vilka konsekvenser det kommer att få kan vi inte svara på i dagsläget”, avslutar Erik Ljungberg.

Transportföretaget som Scania anlitat i det här fallet är DHL. Jessica Ölvestad är kommunikationschef på DHL Freight i Stockholm. Hon förklarar att de är ”noga med att följa lagar och föreskrifter som åligger oss och våra underleverantörer”.

Ölvestad förklarar att de, tillsammans med den aktuella underleverantören har utrett händelsen och ”kan tyvärr konstatera att det rör sig om ett misstag som lett till olaga cabotage på en transport som vi ansvarade för”, skriver hon i sitt svar till Proffs, utan att beskriva vad som föranlett misstaget.

”Vi är självklart mycket besvikna över det inträffade men har som policy att inte kommentera kunder eller underleverantörer offentligt”, avrundar hon.

Hur många led som transporten har sålts vidare i, vet vi inte. Vad vi kan konstatera är att DHL har sålt transporten vidare. Och emellan DHL och den polskregistrerade dragbilen som ertappades av trafikpolisen i Malmö, finns åtminstone ett företag. M.D. Express AB i Helsingborg, som beställt körningen av det polska åkeriet.

Proffs har förgäves försökt att nå M.D. Express för en kommentar.
Förskottet på sanktionsavgiften om 40 000 kronor har betalats in till Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2015-11-23 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Freight Malmö Olaga cabotage Scania Trafikpolisen