TRANSPORTFUSKET I FOKUS

Slutkört hos DSV för Hallstahammaråkeri

Tillstånd saknas, brister på fordon, skulder till Skatteverket och olagligt upplägg för nyttjanderättsavtal, omgärdar två Hallstahammar-åkerier. I augusti stoppades ett av ekipagen med olaglig ADR-transport. Nu har det ena åkeriet kört sin sista resa för speditören.

Efter flertalet tips om att RT Loggistics AB och Impono Däck & Service AB misstänktes bedriva sina verksamheter på orätt sätt, bestämde vi oss för att ta oss en titt på de båda företagen.

Tommy Sahakangas äger RT som sedan 2009 saknat trafiktillstånd för samtliga fordon och sedan april 2015 saknas även F-skattsedel. Likväl har RT kört för DSV. När vi påbörjar artikeln, är RT skyldig Skatteverket över 500 000 kronor. RT saknar Fora-försäkring och redovisar inga arbetsgivaravgifter. Kontrolluppgifter och lönespecifikationer har inte skickats till alla chaufförer.

Vi kontaktar Transports avdelning 19 i Västerås.
– RT saknar kollektivavtal och under årens lopp har vi fått besök av flera personer som jobbat hos dem, säger Anna Ryding. Det har handlat om att kontrolluppgifter och specar inte skickats och en chaufför blev uppsagd på oklara grunder och en del personer har vi skickat vidare till Skatteverket.

Ryding tog i ett av fallen kontakt med DSV i Jönköping och påtalade att bland annat DSV:s krav på kollektivavtal inte uppfylldes, men det gav ingen reaktion. När Proffs ringer, hänvisas vi till HUB-ansvarig i Göteborg som omgående hänvisar till DSV:s vd Magnus Malmqvist i Landskrona och så lägger sig tystnaden kompakt under en tid.

En del av RT:s fordon har köpts upp, alternativt lånats in, av Impono för att rulla för bland andra DSV. Och även om RT nu byter adress, har man länge delat lokaler med Impono och i företagsledningarna återkommer samma personer i form av bland annat familjemedlemmar på olika befattningar i RT och Impono, såväl som en handfull andra företag som startats, ”lagts på is” eller har inlett konkurser.

Proffs har under arbetets gång förgäves försökt nå Tommy Sahakangas.

Roger Johansson är trafikansvarig på Impono och säger till Proffs att han har avtal med DSV. Han och Tommy dyker upp i företaget 2005, men idag säger Roger att de inte har något gemensamt i Impono.

Impono har trafiktillstånd för fem fordon samt ett hängavtal med SEKO Väg & Ban och därigenom Fora försäkringar. Företaget betalar inga arbetsgivaravgifter.

Impono har sökt tillstånd för ytterligare fem fordon, men enligt Transportstyrelsen har Roger inte inkommit med efterfrågade handlingar varför ett eventuellt godkännande ännu är långt borta.

Trots detta har Roger ändå börjat köra med de extra fordonen varav två är från RT. Fordonen har körts på lånade tillstånd, så kallat nyttjanderättsavtal, från Hallsta Fjärr Transport som inte själv har något avtal med DSV. Det finns dock ett problem med upplägget: Imponos och RT:s bilar rullar på lånade tillstånd fast det är de själva som fakturerar DSV. Detta är olagligt.

Hallsta Fjärr Transport AB:s Lennart Hedqvist har däremot ingen aning om att detta är olagligt.
– Nej, det visste jag inte, men Roger sade att det funkar och att de gjort så många gånger tidigare och jag trodde på honom. Han till och med visade dokument på att det funkar, säger en bestört Lennart Hedqvist.

Ett par timmar senare har Lennart varit i kontakt med Transportstyrelsen och fått tillstånden omedelbart indragna.
– Det känns inte bra att ha blivit förd bakom ljuset och jag hoppas andra som lånar ut tillstånd, ser över sina upplägg, avslutar Lennart Hedqvist som säger att han borde dubbelkollat innan han gick med på det..

Tillbaka till Impono och Roger Johansson.
Hur kunde du lura Lennart på detta vis?
– Jag har väl inte lurat honom, svarar Roger.

Men enligt uppgift har du sagt att ni gjort så många gånger innan. Svaret dröjer.
– Men, jag trodde det var okej att göra så, säger han. Jag har ansökt om fler tillstånd och ville komma igång.

Du har ju inte ens skickat in det ekonomiska underlag som krävs för att få fler tillstånd?
– Nej, men jag skulle ta tag i det nu, svarar han.

Roger Johansson får nu klart för sig att han har fordon som rullar på vägarna helt utan tillstånd. Vad tänker du göra åt det?
– Jag får ju ställa dem då, säger han.
Att så inte skedde, fick vi bevis för knappt tre dygn senare.

Fredagen den 14 augusti, rullar ett av Imponos nu tillståndslösa ekipage in på deras parkering i Hallstahammar. Lasten består av ADR-gods från Clean Products i Älgarås med destination Diskteknik i Vallentuna, inga ADR-skyltar och chauffören, Lars Nilsson, saknar ADR-behörighet.
– Det positiva, säger bilinspektör Roger Ogemar, är att fordonet i sig denna gång var kördugligt.

Såväl RT som Impono är, liksom deras ägare, välbekanta hos polisen ute på vägarna sedan mer än ett decennium tillbaka, men har hittills klarat sig undan lagens arm.

Redan när Proffs skriver om missförhållandena på webben, påbörjar RT ett styrelsebyte och ett av de nya namnen som dyker upp är den aktuelle chauffören Nilsson, som i styrelsen är ny suppleant.

Efter intensivt arbete av flera parter, bland dessa DSV, har RT nu förlorat körningen för DSV, vilket också bekräftas av åkeriägare Tommy Sahakangas fru, Carina. Vad säger Transport om det? Anna Ryding igen.
– Det är bra att DSV agerat, säger hon och understryker att hon vill se en stark, schyst, svensk åkerinäring med kollektivavtal. Men eftersom åkeriet fortfarande existerar trots en alltjämt ökande skatteskuld och obetalda arbetsgivaravgifter, känner vi att RT och även Impono, för vår del ännu inte kan anses vara ett avslutat kapitel.

Som transportköpare, dras företaget Cleano Products AB i Älgarås och dess systerbolag Diskteknik i Vallentuna in i härvan.
– Det här tar vi absolut avstånd ifrån, säger försäljningsansvarig Tobias Hillqvist hos Cleano Products. Lagar och regler ska följas och vi som är ett kemföretag som hanterar verkligt farliga produkter, har ögonen på oss och måste göra rätt.

Hillqvist berättar att de själva har avtal med Schenker, men att systerbolaget Diskteknik, har avtal med DSV.

Disktekniks marknadschef, Martin Östmark berättar att DSV vann upphandlingen 2014 och nu ska han undersöka vidare vad som inträffat.
– Vi har löpande avstämningar med samtliga leverantörer för att säkerställa kvaliteten i deras leveranser gentemot oss och vi kommer att följa upp detta med vår leverantör, säger han och tillägger att en extra avgift betalas för just ADR.

Han understryker att de är mycket noga med Kemikalielagstiftningen ur både produkt- och hanteringsperspektiv.
– Nu måste vi först se vad som hänt, men förutsätter att våra leverantörer följer att lagar och förordningar, avslutar Östmark.

Inför intervjun, har Östmark fått ta del av detaljer kring det inträffade.

När Proffs påtalar det inträffade för DSV:s säkerhetsansvarige Stefan Bengtsson, säger han de inte kände till saken och därför skulle undersöka detta. När Proffs stöter på för att få svar, säger Bengtsson att de inte har avtal med åkerierna, men att man kommer att skyndsamt fortsätta utreda. Det hela slutar dock med att RT Loggistics AB förlorar körningen för DSV(!). 

Avslutningsvis konstaterar Proffs idag, att Impono per den 21 augusti, fått utökat trafiktillstånd för totalt tjugo fordon och enligt Skatteverket är ekonomin i fas. RT har idag ingen F-skatt, inga trafiktillstånd och är skyldig Skatteverket 1 638 kronor. RT:s stora skuld till Skatteverket på 566 033 kronor, är lämnad till Kronofogden.  

Läs även:

Tillståndslösa ekipage, skatteskulder och oskyltade ADR-transporter

Om artikeln

Publicerad: 2015-10-08 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Hallstahammar Impono Däck & Service AB RT Loggistics AB