TRANSPORTFUSKET I FOKUS

PROFFS granskar två åkerier i Hallstahammar

Tillståndslösa ekipage, skatteskulder och oskyltade ADR-transporter

Tillstånd saknas, brister på fordon, skulder till Skatteverket och otillåtna upplägg för nyttjanderättsavtal, är bara något av allt som omgärdar de två Hallstahammar-åkerierna. Föregående fredagskväll stoppades ett av ekipagen med olaglig ADR-transport. Och speditören fortsätter att tiga.

Efter flertalet tips om att RT Loggistics AB och Impono Däck & Service AB misstänks bedriva sina verksamheter på orätt sätt, började Proffs ställa frågor. De båda åkerierna är knutna till varandra.

RT Loggistics har inga trafiktillstånd för sina fordon, stora skulder till Skatteverket och betalar ingen arbetsgivaravgift. Vi har försökt nå ägaren Tommy Sahakangas, men inte lyckats.

Impono har såväl köpt som lånat in fordon från RT och flera av dessa saknar man trafiktillstånd för. Fyra fordon har körts på nyttjanderättsavtal, det vill säga att man rullar på lånade trafiktillstånd, i detta fall tillhörande Hallsta Fjärr Transport AB, men Hallsta Fjärr har inget eget avtal med speditören och fakturerar således inte denne, var upplägget olagligt. När detta påtalas, avbryter Hallsta Fjärr omgående samarbetet rörande trafiktillstånden.

Proffs tar kontakt med Imponos trafikansvarige Roger Johansson och upplyser honom om att fyra av hans fordon nu saknar yrkestrafiktillstånd varpå han säger att han då måste ställa fordonen i väntan på att hans egna tillståndansökningar ska godkännas.

Trots detta stoppades ett par dagar senare under fredagskvällen, ett av dessa ekipage när den parkerade på Imponos mark i Hallstahammar.
– Bilen var lastad med ADR, men oskyltad, bekräftar bilinspektör Roger Ogemar. Förarens ADR-intyg hade gått ut tre år tidigare och fordonet var ej anmält för yrkestrafik.

Det är inte första gången Ogemar har liknande upplevelser med åkeriet och han intygar att Räddningsverket som har marken i direkt anslutning till Imponos, inte var ett dugg roade av att det oskyltade fordonet parkerats där.

Vi kontaktar speditören – som inte vill diskutera sina kunders avtal. Ett svar som gör att vi gärna vill ställa fler frågor.

Proffs har under en tid arbetat med att reda ut hur saker förhåller sig med dessa åkerier och fortsätter nu med oförminskad energi.

I en kommande pappersutgåva av tidningen Proffs, kommer ni att få ta del av ytterligare detaljer som omgärdar Impono och RT – samt om den ständigt tigande speditören.

Missa inte våra granskande reportageprenumerera här!

Om artikeln

Publicerad: 2015-08-18 14:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Hallstahammar Impono Däck & Service AB RT Loggistics AB