TRANSPORTFUSKET I FOKUS
I Sten Berghedens interpellation till Anders Ygeman, riktas stark kritik till både regering och polisledning. (Fotomontage)

Färre trafikpoliser oroar Bergheden (M)

Vad tänker du göra åt situationen, Ygeman?

Moderaten Sten Bergheden, som bland annat sitter med i trafikutskottet, ställer i en interpellation till inrikesminister Anders Ygeman (S) frågor om trafikpolisen och dess framtid.

Bergheden konstaterar att den olagliga yrkesmässiga trafiken på landets vägar kräver ökade kontroller och fler utbildade trafikpoliser. Han oroar sig över det faktum att man i den nya polisorganisationen inte tycks ha samma inställning och om man inte omgående, ”med kraft”, tar tag i problemen i transportbranschen, riskerar man att problemen växer ytterligare.

”Om den olagliga yrkestrafiken slår ut den lagliga trafiken har Sverige tappat både arbetstillfällen och skatteintäkter. Detta är ingen väg framåt”, menar Sten Bergheden.

Bergheden radar upp en mängd fakta om polismyndigheten. Det kanske mest uppseendeväckande är att det idag endast finns 105 fullutbildade trafikpoliser i landet, som kan göra en ordentlig kontroll av lastbilen, chauffören och åkeriet.
Till sin hjälp har dessa 105 poliser 46 bilinspektörer.

”Det är endast dessa tjänstemän som kan genomföra en kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Kontroll av tillstånd, behörigheter, vikter, lastsäkring, farligt gods, fordonens tekniska status och inte minst förarens kör- och vilotider, kräver en gedigen kunskap som den enskilde polismannen inte har. Det krävs helt enkelt specialistkompetens för att kunna hantera den komplicerade lagstiftningen som rör yrkestrafiken”, skriver Sten Bergheden.

Vidare menar Bergheden att många av de kvarvarande poliserna inom en snar framtid kommer att gå i pension.

Han målar upp en bild av vägtransportbranschen:
”Olagliga lastbilar, bristande lastsäkring, onyktra chaufförer, falska körkort, dubbla förarkort, magneter på färdskrivare, dåliga däck, brott mot cabotagereglerna, farligt gods utan tillstånd, inga godkända utbildningar, betalar inte skatt och kör med olaglig diesel”.

Sten Bergheden befarar att med färre poliser och färre kontroller, ökar risken för ännu mer grovt organiserad brottslighet på våra vägar.

”Regeringens och polisledningens initiativ i dessa frågor är mycket svagt. När nu polisen omorganiseras hade ju alla förväntat sig att man gett trafikpolisen en tydligare roll och ett tydligare uppdrag i den nya organisationen. Regeringen och polisledningen väljer att göra precis tvärtom”, konstaterar han.

Interpellationen till Anders Ygeman avslutas som sig bör med en rad frågor:

  • Vad tänker statsrådet göra åt situationen på våra vägar?
  • Anser statsrådet att det räcker med antalet trafikpoliser i Sverige, och om inte, vad tänker statsrådet göra åt situationen för att få fram fler utbildade trafikpoliser?
  • Tänker statsrådet lyssna på den oro som finns hos seriösa åkerier och deras chaufförer om bristen på kontroller ute på våra vägar?
  • Läget är akut på våra vägar, hur tänker statsrådet lösa detta?

Senast den 10 juni har Stenbergheden begärt att Ygeman ska ha svarat på frågorna.

Om artikeln

Publicerad: 2015-06-08 16:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Ygeman Sten Bergheden Trafikpolisen