TRANSPORTFUSKET I FOKUS

Ytterligare skärpta regler för åkeribranschen

Den första mars träder den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd i kraft. Regeringen har i dag beslutat att åtgärderna även ska kunna vidtas när ett förskott för sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen. Beslutet är ute på remiss och väntas träda i kraft den 1 juli i år.

– Dagens beslut om ytterligare åtgärder är ett viktigt steg för att förhindra dåliga arbetsvillkor, osund konkurrens och ekonomisk brottslighet i åkeribranschen. Ordning och reda i åkerinäringen är avgörande för fler jobb och schyssta villkor, och en högprioriterad fråga för regeringen. Slås seriösa åkerier ut försämras även förutsättningarna för mer miljöanpassade och trafiksäkra lastbilstransporter, säger Anna Johansson.

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-19 15:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Johansson Klampning Olaga cabotage