Illustrationsbild.

Mellanlagring av farliga sopor kostade 75 000

IL Recycling Service AB i Norrköping har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 75 000 kronor.

Skälet är att bolaget utan anmälan till eller godkännande av Norrköpings kommun låtit transportera farligt avfall från olika hushåll till sin anläggning i kommunen och mellanlagrat avfallet där.

Enligt kammaråklagare Jan Olof Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har företrädare eller särskilt ansvarig person för bolaget av oaktsamhet brustit i sin tillsyn och kontroll av verksamheten. Och därmed gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet och brott mot miljöbalken.

Brotten har begåtts i utövningen av näringsverksamhet, och näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Därför åläggs IL Recycling Service AB att betala företagsbot med 75 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-27 08:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsböter IL Recycling Service AB Miljöbrott Norrköping