TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Fotograf: Svein-Ove Arnesen

Ju fler poliskontroller – desto sämre konkurrenssituation

Sett ur ett svenskt perspektiv har Norge varit ett föregångsland för att sätta åt buset i vägtransportbranschen. Men i Norge gör man inte precis vågen åt sitt rättssystem. För precis som i Sverige, är det landets egna näringsidkare som ekonomiskt drabbas hårdast och som ställs utan valmöjlighet när lagens långa arm drar fram bötesblocket ur innerfickan. Utländska aktörer måste också betala ? men bara om de vill...

Svenska åkare och chaufförer har nog mer än en gång tittat lite avundsjuk på sina norska kollegor. Åtminstone vad gäller Norges krafttag mot illegala transporter och rent livsfarliga lastbilsekipage – och chaufförer. Ofta hemmahörande i något utomnordiskt land.

Men är de norska kollegorna nöjda? Tveksamt! Den norska lastbilstidningen TransportMagasinet har räknat lite på utfallet av Statens vegvesens kontroller och kommit fram till att det är de norska åkerierna som uteslutande hamnar i stupstocken. Allt medan ”kollegorna” från utlandet kan fortsätta sin tvivelaktiga verksamhet utan någon större risk att behöva öppna plånboken. Ungefär som i Sverige, med andra ord.

Norges transportminister, Ketil Solvik-Olsen, har nyligen utlovat 40 miljoner norska ”extrakronor” till kontroller av tunga fordon i år. Fler kontrollanter ska anställas och de oseriösa transportörerna ska bort från marknaden.

Förra vintern fyrdubblades antalet kätting- och däckkontroller och i år har Norge skärpt kraven på vinterdäck samt infört krav på ”bombrikke”. Det har alltså hänt en hel del på senare tid. Nästan för bra för att vara sant. Det är det också!
Det viktigaste saknas nämligen: sanktioner.
Eller rättare sagt, sanktioner existerar. Men paradoxalt nog stjälper det den norska transportnäringen istället för att hjälpa densamma. För det är nämligen så, att Statens vegvesen har inget lagligt stöd för att kvarhålla bötesbelagda ekipage tills dess böterna är betalda eller garanterade.

Men klampningen då? Skulle inte den metoden införas?
Jo, men den kan endast användas om ekipaget är behäftat med stora tekniska fel, där fortsatt färd innebär stora risker för trafiksäkerheten. En saknad ”bombrikke” är ingen trafikfara. Och faktiskt anser man inte per definition att avsaknad av vinterdäck heller är tillräckliga skäl för att klampa, om det inte rör sig om ”speciella omständigheter”.

Faktum är att de enda som kan hindras att köra vidare vid till exempel Svinesund, är de som har överlast.

Vi tar ett exempel:
I måndags genomfördes storkontroller på flera håll i Norge i syfte att kontrollera så att kravet på ”bombrikke” efterlevs. Bara på Östlandet skrevs 184 böter ut á 8 000 norska kronor. 67 av dessa till norska transportörer, övriga 117 till utländska.
Grovt räknat 900 000 kronor ska alltså de utländska företagen betala. Eller rättare sagt, betala – om de vill. Och det är ganska få som vill det.

De utländska förarna får med sig böteslappen hem till chefen som sedan har tre veckor på sig att betala. Då har så klart bilen oftast lämnat Norge. Om betalningen uteblir läggs en straffavgift om 50 procent på beloppet och det Londonbaserade indrivningsföretaget Euro Parking Collection kopplas samtidigt in. De ska driva in skulderna från de utländska företagen till den norska staten.

Förra året lyckades det engelska företaget driva in endast en tredjedel av böterna.

Vi fortsätter vårt räkneexempel.
De 900 000 kronorna som måndagens kontroller innebar lär alltså, efter att påminnelser skickats ut, öka med 50 procent till 1,35 miljoner. Om indrivningsföretagets ”statistik” håller, kommer den norska staten att få in 430 000 kronor. Fortfarande saknas alltså 900 000 kronor.
De norska aktörerna däremot, har inget val. De ska betala. Och att så sker, ser staten till.

Om man sätter det hela på sin spets, betyder det att ju fler kontroller som utförs, desto hårdare straffas de norska åkarna. Skillnaden mellan de norska och de utländska transportörerna, i kronor räknat, ökar.

Hur möter de norska åkarna den konkurrensen? Jo, genom att utnyttja alla möjligheter, även olagliga, för att kunna överleva på marknaden.

Ekorrhjulet har satt fart på riktigt och konkurrensvillkoren försämras – stick i stäv med alla fina tidningsrubriker där politikerna skanderar sina intentioner om ordning och reda på landets vägar… Ungefär som i Sverige…

Att skicka ut polisen med bötesblocket, utan möjlighet att klampa fordon tills böterna är betalda, blir ungefär som att skicka ut en snickare med ett foto på en hammare. Kontrollanterna hos Statens vegvesen upplever det dessutom som frustrerande att se hur stora delar av deras jobb inte leder till något konstruktivt.

I måndags snedvreds konkurrenssituationen för de norska transportföretagen med cirka 900 000 kronor. Hur ser det ut idag – och hur ser det ut i Sverige?
Vågar någon sig på en gissning?

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-07 13:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonskontroller Norge Schysta villkor Snedvriden konkurrens