Bilden är arrangerad.Fotograf: Tommy Holl

Dieselstölderna minskade under 2014 – enligt statistiken

Stölderna av diesel minskade något förra året. Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under 2014 totalt 9 354 dieselstölder, en minskning med 244, eller 2,5 procent, jämfört med 2013. Skillnaden mellan olika delar av landet är dock mycket stor.

Flest dieselstölder sker i Stockholms län, Västra Götalands och Skåne län. I Stockholms län ökade stölderna med 7,5 procent, från 1 317 år 2013 till 1 416 förra året. Västra Götaland noterade en nedgång från 1 669 till 1 524 (-8,7 procent), Skåne från 1 470 till 1 341 (-8,8 procent).

Största procentuella minskningen har skett på Gotland (-27,6 procent), i Örebro län (-21,6 procent), i Norrbottens län (-19,5 procent) och i Gävleborgs län (-18,8 procent).

Den kraftigaste ökningen svarar Västmanlands län för. Där har stölderna ökat med 35,7 procent, från 210 under 2013 till 285 förra året. Stölderna ökade kraftigt även i Östergötlands län (32,7 procent), i Jönköpings län (30,6 procent) och i Västerbottens län (21,4 procent).

– Totalen har minskat och minskningen är liten. Det finns endast en brottskod för dieselstölder och den inkluderar alla dieseldrivna fordon, förklarar Per-Arne Nilsson, f.d kriminalkommissarie i Västra Götaland men som fortfarande arbetar aktivt med transportsäkerhet.
– Statistiken är svepande och det går inte att få fram vilken typ av stölder som minskat, eller ökat.

Per-Arne menar att siffrorna i statistiken inkluderar smitningar från bensinstationer.
– Då kan man ju fråga sig om smitningarna har minskat eller ökat.

Den som följt transportsäkerhetsdebatten känner till att viljan hos åkerierna att anmäla dieselstölderna, är låg.
– Detta beror på att de som drabbats inte anser att det är någon mening med att kontakta polisen, vilket är helt fel, understryker Per-Arne bestämt.
– Nu finns det en nationell Transportsäkerhetsgrupp inom polisen som följer brottsutvecklingen mot transportnäringen och det inkluderar dieselstölder. Vet polisen vilken typ av brott som bör prioriteras, så styrs resurser mot bland annat dieseltjuvar, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-19 11:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselstölder Kriminalitet Statistik Transportsäkerhet