TRANSPORTFUSKET I FOKUS

Skatteverket reagerade på brister i handlingarna – före polisen

Den makedonska föraren, som av Sundsvalls tingsrätt friades trots att han ertappats med falskt körkort och pass, hade ansökt om att folkbokföras i Sverige för att få ett personnummer och för att kunna vara anställd här. I samband med ansökan finner Skatteverket brister. Och då föds så klart frågan - har Skatteverket skyldighet att till polisen anmäla om de misstänker falska dokument?

När den makedonske föraren vid ett tidigare tillfälle reste in i Sverige med sina falska handlingar, fick han visa passet för en svensk passkontrollant, vilket då inte innebar några problem. Och senare ansökte han om folkbokföring på Skatteverket.

Det är just detta att föraren med dessa bulgariska handlingar, hos Skatteverket ansökte om folkbokföring, som tingsrätten menat talat till hans fördel.
– Vilken normal människa skulle gå till Skatteverket i Sverige för att visa sina ID-handlingar om de vore falska, säger han i förhöret under förundersökningen.

Skatteverket reagerade emellertid på hans handlingar och skickade ett brev till honom där de påpekade att det fanns brister i hans dokument. Han förstod då att något inte stämde, men han hann inte läsa det förrän tidsfristen gått ut och han därmed fått avslag på sin ansökan.
Vi lämnar fortsättningen på den berättelsen och återgår till Skatteverkets roll i det hela.

Skatteverket hanterar årligen många ansökningar av detta slag, men vilka rutiner har de när de misstänker att någon ansöker med falska handlingar? Per Skogh finns på Skatteverkets Rättsavdelning, folkbokföring.
– Skatteverket har en rutin för att anmäla misstänkta brott till polismyndigheten, säger han.

När folkbokföringshandläggaren misstänker brott som till exempel urkundsförfalskning, brukande av falsk urkund och missbruk av urkund, skall han kontakta en processförare och skicka över kopior av handlingarna i ärendet till denne.
– Om processföraren därefter anser det finns skäl att anmäla brottet, upprättas en anmälan som skickas till Polismyndigheten, förklarar Skogh.

Men varför kan inte redan den första handläggaren kontakta polisen i samband med att man skickar misstänkt falska handlingar till en processförare? Då hade till exempel lastbilschaufförer med falska körkort, snabbare kunnat tas bort från vägarna.
Birgitta Adlers är processförare och jurist på Skatteverket i Stockholm.
– En processförare måste vara jurist och denne måste även ha Skatteverkets delegation för att kunna godkänna och skriva under en brottsanmälan, förklarar hon. Att varje enskild handläggare ska vara jurist, står inte i proportion till antalet anmälningar.

De flesta processförare inom folkbokföringskontoret, är jurister. Det cirka tiotalet processförare, finns i Stockholm och Göteborg.
– Denna delegation har inte handläggarna som handlägger själva anmälan om inflyttning till Sverige, förklarar Adlers. Vid misstanke, kopierar de handlingarna och skickar dem till process där sedan en bedömning görs.

Att den makedonske föraren först såg till att skaffa sig en bulgarisk identitet, kan bero på att som makedonier annars hade varit tvingen att gå via Migrationsverket eftersom Makedonien inte är ett EU-land. Med en bulgarisk identitet kunde han gå den ”lätta vägen”, det vill säga direkt via Skatteverkets Folkbokföringsavdelning.

Nu är domen överklagad, men i skrivandes stund, har den, enligt Tingsrätten, trovärdige föraren, inte längre en adress han kan nås på för delgivning av beslutet om överklagan.

Om artikeln

Publicerad: 2014-12-29 15:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Falska körkort Rättsfall Skatteverket