Här träffar åkarsidan de socialdemokratiska ledamöterna. Fotograf: Jonas K-Bergqvist

Här stannar Sverige – i riksdagen

Som en effekt av "Här stannar Sverige"-aktionen, öppnade trafikutskottet upp dörrarna för åkerinäringen. Åkarna Jan Ohlsson, Håkan Alexandersson och Johan Kullgren, chauffören Peter Johansson, Thomas Morell från Sveriges Åkeriföretag Skaraborg samt de fackliga representanterna Freddy Welle och Magnus Falk, fick då möta trafikutskottets ledamöter från både regeringssidan och alliansen.
- Det gick jättebra, de lyssnade verkligen på oss, berättar Johan Kullgren.
- Vi fick möjlighet att prata om våra problem och om framtiden.

Upprinnelsen till ”Här stannar Sverige” var en friande tingsrättsdom mot en makedonsk chaufför som uppvisade både falskt pass och körkort i en poliskontroll i Sundsvallstrakten för någon månad sedan. Monica Green (S), var med på mötet. Hon förklarar att det inte räcker med att sätta åt en enskild chaufför.
– Man måste gå högre upp i kedjan, säger hon och tillägger att socialdemokraterna vill ha ett mer omfattande beställaransvar.

I det sammanhanget vill vi nämna, att när vi för några veckor sedan pratade med Johan Kullgren, var han redan då mycket tydlig med att aktionen inte riktar sig mot den enskilde chauffören, utan mot det illa fungerande rättsväsendet, bland annat.

Att ”Här stannar Sverige” har nått politiska höjder bekräftades av Pia Nilsson, socialdemokraternas gruppledare. Hon poängterar att aktionen/opinionen har ”nått fram” till Riksdag och regering. Och att man bland annat jobbar på att få bort ”24-timmarsbegränsningen” vad gäller klampningen.

Under mötet diskuterades allt från polisens ”verktyg” till vägslitageavgifter. Vägslitageavgiften är något som på ett sätt delar branschen, men Kullgren låter ändå positiv när han pratar om den.
– Under mötet kom vi faktisk på en sak som gör att avgiften kan komma att gynna hela vår bransch, berättar han, men mer vill han inte avslöja i dagsläget.
– Det ligger fortfarande på idéstadiet och vi måste få fundera vidare innan vi säger mer.

Politikerna lyssnade och noterade ivrigt under samtalets gång. Att de visade intresse för branschens frågor, skriver även Thomas Morell under på.
– Dialogen var bra och politikerna är absolut klara över vilka problem branschen brottas med.
– Däremot måste vi skruva upp tempot i fråga om polisens kontrollverksamhet, tillägger han och konstaterar samtidigt att den friande domen mot den makedonske föraren kom ”som en gudagåva”.
– Det här har verkligen satt fart på våra politiker.

Morell menar, precis som många trafikpoliser, att det faktum som säger att det idag endast finns cirka 130 fullutbildade trafikpoliser i Sverige, är en anledning till att känna oro.
– Det hjälper ju inte att instifta nya lagar om man inte har någon som håller i verktygslådan, säger Morell.

På samma tema flikade Håkan Alexandersson in att det behövs ett övergripande EU-register. Att de som kör i internationell trafik bör finnas med i ett sådant register så att polisen enklare kan kolla upp dem. Till exempel borde man kunna få ut uppgifter från respektive lands körkorts- och fordonsregister.

I trafikutskottet är man i princip helt eniga om att man behöver skärpa upp både regler och straff. Sten Bergheden (M) understryker hur viktigt Alliansen anser det vara att åklagarväsendet skärper upp sig. En poliskontroll, där olagligheter har avslöjats, måste få konsekvenser för alla, är hans och allianskollegornas uppfattning.

Delegationen från åkarsidan kommer fortsatt att ha en dialog med politikerna i trafikutskottet.
– Frågorna är långt ifrån avhandlade. Det gäller att vi upprätthåller trycket. Även om många nu har insett vad problemen handlar om, måste kampen gå vidare för att få allmänheten och, inte minst, beställarna att inse vad branschens problem kan innebära i en förlängning.

Mötet med politikerna i trafikutskottet är nu historia. Men ”Här stannar Sverige”-kampen fortsätter.
– Tanken är nu att ge politikerna lite tid på sig för att planera och presentera sina tankar om hur man vill göra för att komma tillrätta med våra problem, förklarar Johan Kullgren.

Kullgren berättar om fler ”projekt” som är under planering för att ytterligare förstärka effekten av ”Här stannar Sverige”-aktionen. Till exempel kommer det den 20 december att genomföras manifestationer på flera olika håll i landet. Var och när, återkommer vi om i en senare artikel.

Freddy Welle från Transportarbetareförbundet berättar att facket förbereder en internationell kampanj inom EU, vars syfte är att förändra lagstiftningen för lastbilstransporter i unionen. Ett grannlaga arbete som bland annat går ut på att först samla in en miljon namnunderskrifter. Och kanske kan Här stannar Sverige hjälpa till med de 15 000 underskrifter som krävs från svenskt håll, funderar Freddys kollega Magnus Falk, med adress Johan Kullgren.
Facket har tidigare uttalat sitt stöd för den svenska aktionen. Men Freddy Welle tar upp det igen.
– Facket backar upp ”Här stannar Sverige” till etthundra procent.

Om artikeln

Publicerad: 2014-12-11 15:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Här stannar Sverige Politik Trafikutskottet