Faksimil ur tidningen Proffs nr 6-2014.

Fenixprojektet stoppat

Projektet "Fenix", alltså det arbete som gått ut på en sammanslagning mellan Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, har havererat. Det blir ingen sammanslagning.

– Det är riktigt, vi har bestämt oss för att stänga ner Fenix. Projektet hade helt enkelt inte tillräcklig förankring bland ägarna för att kunna köras vidare. Samtidigt riskerade vi interna splittringar inom Sveriges Åkeriföretag, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, till Svensk Åkeritidning.

Att det har funnits skilda uppfattningar om huruvida ett samgående gagnat SÅ:s medlemmar eller ej har framgått via de dialoger som tidningen Proffs har haft med branschen.
En åkare som deltog på SÅ:s årsmöte den 22 maj i år var Håkan Alexandersson. Han ansåg då att projektarbetet gick för fort och att det hela redan verkade vara bestämt på förhand mellan SÅ och BA.
– I texter jag läser, står det ”när”, inte ”om” och konsulten som ska hålla i projektets genomförande, har skrivit att hon ser fram emot att skapa det nya, sade han till Proffs efter mötet.

Mikael Nilsson hävdade dock att demokratin inom SÅ är glasklar och att det skulle vara helt upp till medlemmarna om Fenix skulle bli verklighet eller inte.
– Styrelsens roll är att blicka framåt. Vi vet att vår medlemsskara blir färre och färre, vi får större och större företag, och allt fler bilar per medlemsföretag. Det innebär att arbetsgivarfrågorna kommer att bli viktigare, sade han som en kommentar till Håkans inlägg.

Nu är alltså projektplanerna grusade. Frågan är för hur länge?
– Det här ingen paus, detta är ett stopp, men jag kan ju inte säga att frågan om SÅ och BA är stängd för alltid. Den har levt i 25 år och kan säkert komma tillbaka men när är det ingen som vet. Allt beroende på vår egen utveckling, säger Mikael till Svensk Åkeritidning.

Om artikeln

Publicerad: 2014-10-20 16:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Biltrafikens Arbetsgivareförbund Fenix Sveriges Åkeriföretag