Fotograf: Scania

Extra långa Scania-ekipage mellan Södertälje och Skåne

Genom att köra med två fullängdssläp minskar Scania bränsleförbrukningen med upp till 30 procent med motsvarande minskning av skadliga koldioxidutsläpp, allt enligt uträkningar som Scania har gjort.
Transportstyrelsen har nu gett Scania klartecken att köra med lastbilsekipage på sammanlagt 31,5 meter mellan Södertälje och Helsingborg och premiärturen går från Södertälje idag den 1 juli.

Scania Transportlaboratorium bedriver sedan sex år tillbaka en rullande forskningsverksamhet genom att i verklig drift transportera eget gods mellan Scanias produktionsanläggningar i Södertälje och Zwolle i Nederländerna.

Scania berättar att transportlaboratoriet har kunnat påvisa en halvering av CO2 per tonkilometer från 2008 till 2012 genom skickliga förare, optimerade fordon och lägre genomsnittshastighet. Nu tas alltså ytterligare ett steg för att visa hur de tunga fordonen genom nytänkande dramatiskt kan sänka klimatutsläppen till 20 gram per tonkilometer.

Hittills har trafiken bedrivits med ekipage på 16,5 meter, vilket i dag är den högst tillåtna längden för fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn  i de flesta europeiska ländermed undantag för bland annat Sverige och Finland. För kombinationen lastbil med släpvagn gäller maxlängden 18,75 meter i flertalet europeiska länder, medan till exempel Sverige och Finland tillåter 25,25 mete.

– Längre fordonskombinationer har positiva miljöeffekter, med det är dessvärre svårt att få gehör för frågan i många europeiska länder, kommenterar kommunikationsdirektör Erik Ljungberg. Det är verkligen glädjande att de svenska myndigheterna agerar för att uppnå dessa vinster. Att nå motsvarande klimateffekt genom fordonsutveckling skulle ta åtskilliga år.

Beslutet från Transportstyrelsen har föregåtts av Trafikverkets stabilitetsprov med fordonskombinationer på 31,5 meter för att säkerställa dessa inte innebär några risker vid exempelvis hastiga undanmanövrar.
– Våra långa transporter kommer inte att innebära några störningar i trafikrytmen och vi kommer utan vidare att kunna hålla den lagliga hastigheten på 80 km/tim, försäkrar Anders Gustavsson, vd för Scania Transportlaboratorium.

Om artikeln

Publicerad: 2014-07-01 08:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsutveckling Scania Transportlaboratorium