Scania ansöker om avnotering från NASDAQ OMX Stockholm

Styrelsen för Scania har beslutat att ansöka om avnotering av Scanias A- och B-aktie från NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel i aktierna kommer att meddelas efter att Scania erhållit bekräftelse från NASDAQ OMX Stockholm.

Den 13 maj meddelade Volkswagen AG att det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Scania AB hade accepterats i sådan utsträckning att Volkswagen efter fullföljande av erbjudandet kommer att bli ägare till 90,47 procent av samtliga aktier i Scania.

Vid denna tidpunkt hade samtliga villkor i erbjudandet därmed uppfyllts. Erbjudandet har följaktligen förklarats ovillkorat i alla avseenden, varför Volkswagen meddelade att förvärvet av de aktier som lämnats in i erbjudandet kommer att slutföras.

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-20 09:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsäffärer Scania AB Volkswagen