Illustrationsbild - fordonen har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Nya krafttag mot olagligt cabotage – i Danmark

Den danska regeringen har beslutat att ta till andra medel i kampen mot olagligt cabotage. Kameror som automatiskt identifierar registreringsnummer och tuffare poliskontroller sätts in för att stävja fusk och social dumpning.

Den danska regeringen skärper nu sitt strategiska arbete mot social dumpning. Utländska åkare, som olagligt utför transporter i Danmark och som använder förare som har sämre villkor än de danska, går därmed en mörkare tid till mötes.

De danska myndigheterna har förstått att de stora löneskillnaderna och de försämrade arbetsvillkoren hos de utländska chaufförerna riskerar att främja fusket i branschen och den sociala dumpningen.

Transportminister Magnus Heunicke skärper därför nu kontrollen på området. Konkret säkrar ministern tre extra miljoner till polisens tunga grupper i syd och i öst.

Pengarna ska främst bidra till ökade kontroller som ska förhindra att transporter som passerar in i landet också innehåller ”riktigt” gods – alltså inte endast tompallar, tomcontainers eller annat skenbart gods.
– Polisen spelar en viktig roll i kontrollen av olaglig cabotagetrafik. Därför gläder det mig att vi har hittat medel till utökade kontroller. Konkret ska pengarna gå till att, i de tunga grupperna, anställa polisutbildade medarbetare med stor kompetens inom utredningsarbete, samt en mycket erfaren jurist, säger Magnus Heunicke.

Utöver satsningen på personalförstärkning, startar det danska ministeriet även ett pilotprojekt som går ut på att identifiera fordonens registreringsskyltar med hjälp av kameror. Alltså på samma sätt som idag sker i Sverige för att administrera trängselskatterna.

Syftet med det är att undersöka om en systematisk registrering kan bidra till att effektivisera polisens kontrollinsatser.
– Jag hoppas att försöket kan bidra polisens insatser mot olagligt cabotage. Jag kommer nu att inleda en dialog med transportbranschen, så vi kan hitta de optimala platserna att montera upp utrustningen på, tillägger Magnus Heunicke.

Den danska regeringen kommer även att ändra i en bestämmelse som sedan september 2013 funnits i de danska transportreglerna. Enligt den bestämmelsen räknas inte tomcontainrar och returemballage (pallar, blomsterburar eller liknande) som internationella transporter. Och därför ska dessa inte heller ge transportören rätt att utföra cabotagekörningar.

Formuleringen i det danska regelverket gjorde att EU-kommissionen drog Danmark inför EU-domstolen. Utfallet av den processen innebär att Magnus Heunicke nu har beslutat att Danmark ska acceptera tomemballage som internationell transport, men endast om det handlar om en riktig, beställd transport, understryker ministeriet i ett pressmeddelande.

– EU-kommissionen har rätt i att våra regler på den punkten har varit allt för långtgående. Ett lass tompallar kan ju mycket väl vara en internationell transport ifall någon dansk verksamhet har beställt dem från utlandet.
– Men det är viktigt för mig att kampen mot social dumpning fortsätter med oförminskad styrka.

Magnus Heunicke kommer därför att fortsätta arbeta för att få till stånd ett klarare regelverk i EU. Bland annat handlar det om att kunna kräva att chaufförerna kan visa dokumentation som styrker att det gods de transporterar också är varor som någon faktiskt har beställt.

Danmark har i vintras, tillsammans med en rad andra länder, formulerat ett brev till EU-kommissionen, där man understryker behovet av klarare regler och att det inte kan bli aktuellt med ytterligare liberalisering inom vägtransportbranschen.
– Jag avbryter min påskledighet för att möta mina ministerkollegor i Paris. Syftet är att samarbeta för att få ändrat EU:s regler, som idag är ganska luddiga.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-31 14:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Olagligt cabotage