Fotograf: Lastbilsfoton.se

ADR-transportör fick böter för ”liten täckduk”

Morell: "Saknar stöd i gällande lag"

? Vad blir det för samhälle om polisen ska hitta på egna regler, var ska det då sluta?
Lars Lindrot på Lindrots Åkeri i Torsåker är mycket kritisk sedan en av hans tankbilschaufförer bötfällts för att den duk, avsedd för att täta brunnar, som fanns med på fordonet var för liten. Det finns inget lagligt stöd för boten hävdar han.

Ett tankbilsekipage från Lindrots Åkeri i Torsåker AB stoppades av polisens så kallade Tunga grupp i Uppsala. Fordonet var då tomt men hade strax innan transporterat diesel/eldningsolja.

Med på fordonet fanns en duk avsedd för att täta brunnar/avlopp, i enlighet med kraven i ADR-S del 5 om farligt gods. Men den polisman som utförde kontrollen ansåg att den täckduk tankbilschauffören visade upp inte dög. Den var för liten, hävdade han och skrev ut en ordningsbot på 1 200 kronor till chauffören.

Den bedömning som polismannen gjorde har inget stöd i de bestämmelser som omgärdar transporter av farligt gods. Där finns ett krav på ”en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp”, men det sägs ingenting om anordningens eller täckdukens storlek.

I ”katalogen” över brott mot lagen om transport av farligt gods finns heller ingen kod avseende för liten anordning eller täckduk. På ordningsboten skrev polismannen brottskod 876 C, vilket står för täckningsutrustning saknas (vilket den alltså inte gjorde). I rapporten står däremot att duken var för liten.

Anmärkningsvärt är också att inte åkeriet åkte på böter på 2 400 kronor, enligt brottskatalogen.
– Det tycker jag nästan är värst, att man bötfäller chauffören och inte mig som är ansvarig. Enligt chauffören så sa polisen bara att jag skriver inget på företaget, utan det här får ni dela på.
– Mina fordon transporterar 30 000 kubikmeter olja per år, så jag vet vad jag håller på med och vad som gäller, säger Lars Lindrot.

Var ska det sluta om polisen hittar på egna regler tillägger han.

Han får medhåll av Thomas Morell, regionchef på Sveriges Åkeriföretag Skaraborg.
– Jag hävdar att polismannen har gjort en felaktig bedömning och utfärdat en ordningsbot utan stöd i gällande lag. Det är allvarligt om polisen går ut och utför kontroller ”efter eget huvud” utan stöd i gällande lagar och förordningar. Det är en situation som inte kan accepteras.

– Det blir ju en form av prejudikat, och vi kommer därför att driva detta vidare säger Lars Lindrot.
– Jag hoppas och räknar med att Sveriges Åkeriföretag hjälper oss med detta.

Proffs har sökt ansvariga på Tunga gruppen i Uppsala, men utan framgång. Beskedet i växeln var att ”ingen av dem är i tjänst i dag”.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-07 14:16
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-transport Lindrots Åkeri AB Rättsfall