11 företag fick böta sammanlagt 325 000

- För arbetsmiljöbrott

Av förra årets 131 arbetsmiljömål gällde elva transport- och entreprenadföretag. De tvingades betala sammanlagt 325 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmiljölagen.

Många känner inte till kravet på återkommande besiktning av lyftanordningar, andra lever i den villfarelsen att en bakgavellyft per automatik besiktigas samtidigt som fordonet besiktigas. Därför är det inte ovanligt att företag ertappas med att använda bakgavellyftar, kranar och kranhytter trots att de inte genomgått föreskriven återkommande besiktning.

Och då blir det som regel till att betala företagsbot för brott mot arbetsmiljölagen, något som nio transport- och entreprenadföretag fick erfara förra året. Att använda obesiktigad utrustning ger normalt en företagsbot på 20 000 kronor.

Ett företag fick företagsbot på 25 000 kronor för att man inte erbjudit personal som ska arbeta natt läkarundersökning innan nattarbetet påbörjades första gången. Också det ett brott mot arbetsmiljölagen.

Största företagsboten fick ett distributionsföretag som struntat i att underhålla och reparera en lastbrygga. Den trasiga lastbryggan föll ned på en chaufförs högra fot och krossade fyra tår. Det slutade med företagsbot på 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-06 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöbrott Företagsböter Rättsfall