Vlantana:

Chauffören får sparken

Vlantana har via e-post hört av sig till Proffs. De förklarar att de har läst våra artiklar och framför samtidigt, å chaufförens vägnar, en ursäkt till det svenska folket.
Vidare berättar Vlantanas trafiksäkerhetsansvarige, Algimantas Sniepis, att företaget har en tydlig och specifik alkoholpolicy.
- Syftet med policyn är att säkerställa säkerheten på vägarna genom att fortlöpande utbilda vår personal. Att dricka alkohol är helt oacceptabelt i vårt bolag, skriver han.

Algimantas förklarar att ansvaret för att upprätthålla trafiksäkerheten till fullo ligger på förarna och deras körbeteenden. Därför har Vlantana genomfört en rad åtgärder. De har till exempel gjort samtliga förare i företaget väl medvetna om de interna reglerna, som bland annat innebär nolltolerans mot alkoholbruk under körningar och under utstationering.
– Att bryta mot företagets regler kan leda till uppsägning, förklarar Algimantas.

Och det straffet fick den onyktre föraren i Glumslöv smaka på.
– Föraren är avstängd från sitt jobb och just nu jobbar vi med det disciplinära förfarandet vilket kommer att leda till avsked, förklarar Algimantas Sniepis vidare.

Föraren i fråga har jobbat hos Vlantana sedan 2009. Enligt företaget har han aldrig tidigare visat tecken på alkoholproblem eller ”avvikande beteende”.
– Vi har uppfattningen att han är en omtänksam och ansvarstagande person, menar Algimantas.

Chauffören kan säkert mycket väl vara omtänksam i andra sammanhang. Men det finns ju anledning att misstänka att han har utgjort en stor fara på vägarna i Sverige.
Vad har ni att säga till dem som använder det svenska vägnätet för att till exempel transportera sina barn till skolan?
– Återigen ber vi att få uttrycka hur ångerfulla vi är och vi hoppas att ni accepterar våra ursäkter.

Vlantana försäkrar att de har godkända system för att kontrollera nykterheten bland sina anställda.
Däremot nämner man inget specifikt om alkolås i fordonen, men enligt företagspolicyn är det förbjudet att ens förvara alkohol i Vlantanas fordon.
– Om någon av våra trafikledare skulle misstänka att en förare är påverkad, har de fått tydliga instruktioner om att genast kontakta polisen i Litauen, eller i det land där föraren befinner sig, och ange fordonets position. Allt i syfte att förhindra rattfylleri, menar Algimantas.

Föraren får sedan stå för eventuella böter eller sanktioner själv samtidigt som ett avslöjande kan innebära avsked, som i fallet med ”Glumslövsföraren”. Som ju förvisso aldrig blev dömd av det svenska rättsväsendet, ska tilläggas.

Algimantas beskriver vidare i sitt omfattande svar till tidningen Proffs att Vlantana har ett gediget utbildningsprogram för sin anställda. Allt från återkommande förarprov, förebyggande alkohol- och droginformation – till utbildning av mer ekonomisk karaktär, till exempel vad det kostar om ett fordon råkar ut för en olycka.
– Vi strävar hela tiden efter att se till att liknande händelser aldrig ska inträffa. Efter det som hände i Glumslöv, har vår företagsledning hållit ett extramöte för att diskutera och fastställa åtgärder för att ytterligare förstärka nykterhetskontrollerna bland våra förare.

Om artikeln

Publicerad: 2014-02-13 17:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Glumslöv Helsingborg Vlantana