Förare frias på flera punkter

Är det rimligt att belasta rättssystemet med sådana här skitsaker?

En chaufför i 55-årsåldern som åtalats för att vid fem tillfällen inte ha ställt om färdskrivaren så att rätt aktivitetskategori visades har friats av Borås tingsrätt. Däremot fälls han för att vid tre tillfällen inte ha noterat datum för när färdskrivarbladet slutade användas.

Åtalet omfattade totalt nio punkter. Två åtalspunkter, som avsåg en och samma dag då chauffören missat att ange såväl ort som datum då användningen av färdskrivarbladet avslutades, slog tingsrätten samman till en och samma gärning.
– Rätten gick på vår linje, och även om chauffören fälldes för tre brott mot förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare så städade rätten trots allt bort flera åtalspunkter. Något som påverkar både chaufförens körkort och åkeriets trafiktillstånd, säger Thomas Morell, regionchef vid Sveriges Åkeriföretag Skaraborg, som varit mannens ombud vid rättegången.

I fem fall hade åklagaren gjort gällande att chauffören ”uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att på föreskrivet sätt använda omställningsanordningen för tydlig registrering av tidskategorier”. Något som chauffören bestämt nekade till.

Han körde så kallat CMR-gods, och förklarade för tingsrätten att han var väl bekant med färdskrivaren och inte glömt ställa om reglaget på färdskrivaren. Det var bara så att han antingen körde eller hade vilotid, och ställde omställningsreglaget efter det. Aktivitetskategorierna ”annat arbete” och ”tid då föraren är tillgänglig” var inte aktuella.

När han kom till jobbet var lastbilen iordninggjord för honom, det var bara att börja köra. När han kom till terminalen blev han hänvisad till ett chaufförsrum medan terminalpersonal lastade fordonet och gjorde den lastsäkring och förstängning som behövdes, och gav sedan besked om när det var dags för avgång. Samma sak vid terminalen för lossning.
En chaufför har helt enkelt ingen funktion över huvud taget vid terminalerna, utan har egen fri tid till sin disposition förklarade han.

Vittnen, och intyg från terminalansvariga, gav stöd åt hans berättelse. Chaufförer, och andra obehöriga, får inte vistas på terminalområdet på grund av säkerhetsregler för flygtransporter.

Tingsrätten konstaterar att det inte är visat att chauffören ägnat sig åt någon annan aktivitet än den han redovisat, och därmed heller inte att han använt omställningsreglaget felaktigt. Och därför ogillas åtalet i denna del.

Däremot fälls han för att han två dagar i september 2012 missat att fylla i slutdatum på färdskrivarbladet, och en dag både slutdatum och ort. Chauffören medgav missen, men nekade till brott. Han hade helt enkelt glömt bort att fylla i uppgifterna.

Men glömska är enligt tingsrätten ingen godtagbar ursäkt, och därför döms han i dessa fall för förseelse mot förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare mm. Påföljden bestäms till 4 000 kronor i penningböter.
– Domen är korrekt om man går efter lagens bokstav, säger Thomas Morell. Sedan kan man ju fundera över om 4 000 kronor är rimligt, och om vi ska belasta rättssystemet med sådana här skitsaker. Det borde finnas viktigare och allvarligare företeelser att ta itu med.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-27 20:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Borås tingsrätt Kör- och vilotider Rättsfall