Fotograf: Erik Viklund/Skogforsk

Enklare söka tillstånd för virke och skogsbränsle vid väg

Nu blir det enklare att söka tillstånd för att lägga upp virke och skogsbränsle vid allmänna vägar. Trafikverket inför en e-tjänst som innebär ett smidigare ansökningsförfarande. Den nya e-tjänsten är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket och svenskt skogsbruk.

Varje år placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Fel placerade är de en fara för trafiken. Trafikverket och skogsbruket har sedan tidigare gemensamt arbetat fram regler för denna hantering med syfte att både öka trafiksäkerheten och att effektivisera hanteringen. Nu underlättas även tillståndsförarandet.

Trafikverket nya e-tjänst ska göra det enklare att söka tillstånd för att lägga upp virke och skogsbränsle vid allmän väg, eller anmäla ett upplag inom ramen för ett generellt tillstånd. Hittills har allt detta varit en mycket omfattande hantering via blanketter som skickats in via mejl eller med post.
– En stor andel av skogsbrukets virkes- och skogsbränslevältor ligger utmed allmän väg. Den här e-tjänsten och de generella tillstånd som införts tidigare, förenklar för skogsbruket genom både kortare ledtider och minskad administration, säger Gunnar Svensson på Skogforsk.

Även Trafikverket ser fördelar med den nya e-tjänsten.
– En e-tjänst är en naturlig utveckling i vår strävan att underlätta för användarna och innebär också mindre administration för oss eftersom vi kan effektivisera hanteringen, säger Staffan Gräns, som är nationell samordnare på Trafikverket.

Sedan tidigare har Trafikverket och skogsbruket också samlat alla reglerna för hur virke och skogsbränsle går läggas längs allmänna vägar i en gemensam instruktion.
– Instruktionen kan betraktas som ett avtal mellan skogsbruket och Trafikverket för hur virke och skogsbränsle ska hanteras på ett trafiksäkert och rationellt sätt vid väg. Det är därför viktigt att följa dessa regler, säger Gunnar Svenson på Skogforsk.

Om artikeln

Publicerad: 2013-11-05 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Trafiksäkerhet Trafikverket Virkeshantering