Utökade vinterdäckskrav att vänta för farligt godstransporter

Arbetsmiljöverket förbjöd för tre år sedan Wiklunds Åkeri i Järfälla att köra gastransporter om inte dragbil och släp utrustades med vinterdäck. Åkeriet har överklagat så långt det går, och nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt. Beslutet står fast.
Arbetsmiljöverket väntas nu ställa samma krav på andra som kör farligt gods.

Den 28 december 2010 körde Wiklunds Åkeri en transport med biogas från Himmerfjärdsverket i Grödinge till bränsledepåer i Stockholm. Länsväg 569 var täckt av tunn is och snömodd. I samband med ett möte gick chauffören ut i vägkanten med sitt ekipage, varvid släpet gled ner i diket och kantrade.

Arbetsmiljöverket utfärdade ett omedelbart förbud. Inga gastransporter fick utföras på vinterväglag om inte såväl dragbil som släp hade vinterdäck med minst 5 mm mönsterdjup. Till förbudet var kopplat ett löpande vite på 250 000 kronor, det vill säga varje transport som genomfördes utan vinterdäck kunde medföra en kostnad på en kvarts miljon.

– Det var snö och halt på vägen, men inte snorhalt. Vanlig vinterväg. Dragbilen hade mycket bra däck med bra mönstring, och den stod kvar på vägen. Släpet hade så kallade rulldäck och hade kanat av, förklarade arbetsmiljöinspektör Mikael Roos i Proffs nr 3/2011.

– Rulldäck har för liten friktion i sidled, och vi valde att lägga ett krav som ligger något högre än kraven i Transportstyrelsens föreskrifter tillade han.

Wiklunds rättade sig efter kravet och satte på vinterdäck. Och överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet avslogs dock i alla delar.

Åkeriet överklagade än en gång, men Kammarrätten i Stockholm gjorde ingen annan bedömning än den förvaltningsrätten tidigare gjort. Överklagandet avslogs.

Med juridisk hjälp från Sveriges Åkeriföretag överklagade då Wiklunds Åkeri kammarrättsdomen och Arbetsmiljöverkets beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Åkeriet hävdade att kammarrättens dom innebär en felaktig rättstillämpning och att den leder till att Arbetsmiljöverkets bedömning av sin egen befogenhet ges företräde framför tvingande EU-rätt. Dessutom ges en enskild myndighet rätt att tillämpa trafiklagstiftningen efter eget gottfinnande.

Sammantaget ansåg Wiklunds Åkeri att ”kammarrättens dom uppenbarligen grundats på grovt förbiseende eller grovt misstag”.

Argumenten bet inte på Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står Kammarrättens dom från januari i år fast.

Vid det tillfället konstaterade arbetsmiljöinspektör Mikael Roos att domen var klargörande och tydlig, och att den skulle komma att få stor betydelse framöver.
– Den så kallade vinterdäckslagen ställer ju bara krav på det som sitter på drivaxlarna. Den tar sikte på framkomlighet, men den är inte säkerhetshöjande. Du kan inte styra och inte få hejd på släpet enbart med drivande vinterdäck.

Kammarrättens dom ligger därför helt rätt beträffande säkerheten hävdade Mikael Roos.

Arbetsmiljöverket har sedan dess väntat in Högsta förvaltningsdomstolens beslut. När det nu kommit kan verket gå vidare, och med stöd i Kammarrättens dom kräva vinterdäck runt om på dragbilar och släp även av andra åkerier som kör farligt gods. Man ska då, enligt vad som tidigare sagts, rikta in sig på heltransporter av gasol, bensin, syror och liknande.

Om artikeln

Publicerad: 2013-10-15 15:42
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-tranporter Rättsfall Vinterdäkskrav Wiklunds Åkeri