SKARASLÄTTSHÄRVAN

Skattesmäll kan fria Strid från skattebrottsåtal

Skaraslättens tidigare vd David Strid har ovanpå allt annat fått ett krav från Skatteverket på närmare 3,8 miljoner kronor för inkomstskatt och skattetillägg. Det är en skattesmäll som svider men den kan, paradoxalt nog, få till följd att han frias i det pågående skattebrottsmålet.

Göteborgs tingsrätt dömde i mars förra året David Strid och fyra andra personer med kopplingar till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport för bland annat skattebrott och bokföringsbrott. I grunden handlade det mesta om svarta löner och falska fakturor.
Brottsligheten var koncentrerad till de numera konkursade västsvenska företagen GCT Containerdepå AB och Quatron AB.

Vid revision av GCT Containerdepå och Quatron upptäckte Skatteverket ett stort antal fakturor från bemanningsföretaget Chaufförshjälpen. Fakturerat belopp uppgick sammanlagt till cirka 13 miljoner kronor. Enligt Skatteverket var samtliga fakturor osanna.

Skatteverket gjorde en analys av hur betalningarna från GCT Containerdepå och Quatron till Chaufförshjälpen använts. Analysen visade att i direkt anslutning till betalningarna så hade stora belopp överförts från Chaufförshjälpen till David Strids privata bankkonton, till hans egna bolag eller till olika företag som betalning för hans inköp. Det senare avsåg bland annat två fastigheter, en crossmotorcykel och en Mercedes-Benz ML 280 CDL. De betalningar som på detta sätt kommit honom till godo ska genomgående betraktas som lön hävdar Skatteverket.

Skatteverket har därför i ett omprövningsbeslut för inkomståren 2008-2010 höjt David Strids inkomst av tjänst med 2,1 miljoner kronor. Dessutom höjs Strids inkomster av näringsverksamhet (enskild firma) med 3,3 miljoner kronor sedan man upptäckt brister i hans deklaration av verksamheten.

Totalt höjs David Strids inkomst för de tre åren alltså med 5,4 miljoner kronor, och som en följd av detta kräver Skatteverket honom nu på 3,3 miljoner kronor i inkomstskatt. Plus närmare en halv miljon i skattetillägg.
Detta skattetillägg kan få avgörande betydelse för skattebrottsåtalet.

Tingsrätten dömde David Strid till fängelse i fyra år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i tio år. Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, dömdes till tre års fängelse och näringsförbud i sju år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Dessutom fick tre medhjälpare lindrigare straff.

Tingsrättsdomen överklagades, och enligt planerna skulle förhandlingarna i Hovrätten för Västra Sverige ha startat den 15 april. Förhandlingarna ställdes dock in i avvaktan på Högsta domstolens beslut i ett liknande mål.

Vad det handlar om är grovt förenklat frågan vad ett skattetillägg är. Är det en administrativ sanktion (avgift) eller ett straff? Och kopplat till detta det så kallade dubbelbestraffningsförbudet, det vill säga att ingen får dömas två gånger för samma gärning. Det hela är juridiskt mycket komplicerat då bedömningarna måste grundas på såväl Europakonventionens bestämmelser som EU-rätten och svensk lag.

Högsta domstolen har i två domar 2010 konstaterat att det faktum att någon fått skattetillägg inte utgör något hinder för att även döma personen i fråga för skattebrott. Normalt skulle underrätterna ha rättat sig efter detta, men HD:s ledamöter var djupt oeniga och det har fått till följd att tingsrätter och hovrätter i flera fall ifrågasatt HD-majoritetens uppfattning och så att säga dömt efter eget huvud.

Så sent som 11 april i år avvisade Hovrätten över Skåne och Blekinge åtalet i ett mål om grovt skattebrott. Motiveringen var att det skattetillägg som den åtalade påförts har straffrättslig karaktär och utgör hinder för ett åtal för skattebrott, eftersom både skattetillägget och åtalet grundar sig på en och samma gärning. Därför undanröjdes tingsrättsdomen med villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst plus tre års näringsförbud.

Nu har Högsta domstolen bestämt sig för att än en gång ta upp ett mål som rör skattetillägg och frågan om dubbelbestraffning, och det är utgången av det målet som Hovrätten för Västra Sverige vill vänta på innan man tar itu med Skaraslättshärvan.

Skulle Högsta domstolen denna gång göra en annan bedömning än 2010, och mycket talar för det, får det konsekvenser för David Strid och övriga i Skaraslättshärvan. Har de fått skattetillägg kan det i slutänden bli så att de slipper undan åtalet för skattebrott, och därmed också både fängelsestraff och näringsförbud.

 

Läs även:

Förhandlingarna i Skaraslättshärvan inställd

Skaraslättshärvan upp i hovrätten i april

Nya problem för Strids på Skaraslätten

Skaraslättens dotterbolag i konkurs

David Strid överklagar

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-31 08:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Rättsfall Skaraslätten