Bulgar dömd för olaga cabotage

En bulgarisk lastbilschaufför på väg till Göteborg med maskiner som lastats i Hallstahammar stoppades av polis på E20 i höjd med Mariestad. Det visade sig att chauffören i stor utsträckning sysslat med inrikes transporter och han har nu dömts till 50 dagsböter för olaga cabotage.

Den 60-årige chauffören förklarade i förhör med polisen att han körde för den spanska speditören Lina Diagonal, men fick uppdragen från ett bolag i Bulgarien.
Han hade kommit till Göteborg från Oslo utan last den 7 juni 2012. Han bytte trailer i Göteborg och körde sedan en last elmotorer till Västerås, och fortsatte sedan till Arvika utan last.

I Arvika lastade han på fläktar som han körde till Göteborg 12 juni. Dagen efter körde han läkemedel från Göteborg till Rosersberg utanför Stockholm. Den 14 juni lastade han maskiner i Hallstahammar och körde i riktning mot Göteborg då han stoppades av polisen.

Uppgifterna om körningarna visade sig i allt väsentligt stämma överens med uppgifterna från den bulgariskregistrerade dragbilens färdskrivare.

Chauffören hävdade att transporterna var att se som internationella eftersom lasten antingen kommer med båt från utlandet eller ska till utlandet. Lastbilen, som han bor i när han är i Sverige, åker inte med utomlands. Han hade kört på samma vis i fyra år berättade han.

Polisen konstaterade att det inte rörde sig om internationella körningar utan om tillfälliga inrikestransporter, alltså cabotage, och att den bulgariske chauffören brutit mot gällande bestämmelser. Det blev anmälan, åtal och rättegång.

Inför Skaraborgs tingsrätt redovisade en trafikpolis som var med och stoppade den bulgariska transporten vad som gäller för cabotage:
En chaufför som är registrerad i ett annat EU-land kan enligt gällande regler göra tre cabotagetransporter under en sjudagarsperiod om han kommit till Sverige med en internationell transport, alltså haft med sig last. Kommer han utan last får han göra en cabotagetransport inom tre dagar. Därefter måste lastbilen lämna Sverige. Det finns krav på dokumentation i samband med den här typen av transporter. Bland annat ska man kunna visa fraktsedlar och att man kommit in med en internationell transport om man ska ha rätt att göra mer än en cabotagetransport.

Dokumentationen behöver dock inte finnas i lastbilshytten. Det räcker att papperen finns på företagets kontor, vilket gör att det i praktiken är närmast omöjligt att kontrollera att reglerna efterlevs då kontoren ligger utomlands förklarade han.

I det aktuella fallet med den bulgariske chauffören var det dock uppenbart att kraven för att hans körningar skulle kunna ses som internationella transporter inte var uppfyllda.
Enligt gällande regler fick han göra en cabotagetransport, men när han stoppades var han inne på sin fjärde.

Polisen har ingen möjlighet att frihetsberöva personer för den här typen av förseelser, däremot förbjöds han att åka vidare med trailern. Kopplade han från trailern kunde han fortsätta. När trafikpolisen kom tillbaka till platsen någon timme senare var dock hela ekipaget, både dragbil och trailer, borta.

Borta var också chauffören när målet skulle avgöras. Baserat på vad han sagt i polisförhören, uppgifterna från färdskrivaren och vittnesförhöret med trafikpolisen konstaterar dock tingsrätten att åtalet i alla delar är styrkt. Chauffören döms därför i sin frånvaro till 50 dagsböter á 50 kronor för brott mot förordningen om internationella vägtransporter inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga otillåten cabotagetransport.

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-16 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Olaga cabotage Rättsfall Skaraborgs tingsrätt