Transport varslar med konfliktåtgärd

TransportGruppen: "Ett medvetet angrepp"

Förhandlingarna rörande transportavtalet och miljöarbetareavtalet strandade den 4 april efter att Transport valt att lämna förhandlingsbordet. Idag överlämnade Transport varsel om stridsåtgärder. Varsel inom transportavtalet är omfattande och innebär i praktiken att man stänger merparten av den viktiga fjärrtrafiken i Sverige. Varsel för miljöavtalet innefattar övertidsblockad och blockad mot nyanställningar. Varslet är ett uttalat hot mot transportnäringen och hela den svenska modellen för lönebildning, skriver TransportGruppen i ett pressmeddelande. Biltrafikens Arbetsgivareförbund svarar nu med lockout.

I pressmedelandet skriver TransportGruppen vidare att Transports varsel kommer mycket olägligt. Den ekonomiska situationen i Sverige och Europa är instabil och osäker. Inom åkerinäringen brottas många företag med bristande lönsamhet och ett hårt konkurrenstryck, inte minst från åkare från andra europeiska länder.

– Transports varsel är utformat för att slå hårt mot åkerier och terminaler. Detta kommer att leda till stora störningar för kunder inom industri och handel. Dessutom kommer det att drabba företagen och i förlängningen medarbetarna hårt, konstaterar Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund har erbjudit Transport ett avtal i linje med det märke som etablerats på arbetsmarknaden – ett avtal omfattande 38 månader med en löneökning motsvarande vad industrin och flera andra förbund valt att acceptera. Transport har ställt krav om ett ettårigt avtal med långt större löneökningar.

– Transports varsel är ett medvetet angrepp på den svenska modellen för lönebildning. Vi ser en uppenbar risk att vi går tillbaka till den situation som rådde under 70- och 80-talen. En huggsexornas tid med skenande inflation, bristande konkurrenskraft och uteblivna reallöneökningar, säger Peter Jeppsson.

Därutöver har Transport valt att föra upp frågor i förhandlingarna som är omöjliga för arbetsgivarna att acceptera. Bland annat vill Transport förbjuda vissa typer av alkoholtester – en fråga som Transport fört till Arbetsdomstolen och förlorat. Kravet avvisas av BA på grund av både arbetsmiljö- som trafiksäkerhetsskäl.

Vidare kräver Transport nya regler avseende inhyrning av personal som går längre än vad något annat företag på svensk arbetsmarknad är bunden av, vilket skulle minska möjligheten för företagare att planera sin verksamhet på ett effektivt sätt. Därtill har Transport i miljöarbetaravtalet krävt ett långtgående underentreprenörsansvar av arbetsgivarna, något som ökar företagens administrativa börda.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen överväger nu hur varslet ska besvaras och kommer under dagen att återkomma i frågan.
Transportavtalet mellan BA och Transport omfattar sammanlagt 7 124 företag, 37 096 förare och 4 572 terminalarbetare. Antal tjänstemän på företagen är totalt 13 010.

Miljöarbetareavtalet mellan BA och Transport omfattar sammanlagt 149 företag 4 645 och renhållningsarbetare. Antalet tjänstemän i de till BA anslutna företagen är 1 363, totalt har företagen 5 826 anställda.

Om artikeln

Publicerad: 2013-04-15 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biltrafikens Arbetsgivareförbund Konflikt Lockout Löneavtal Transportarbetareförbundet Varsel