Chaufför friad i färdskrivarmål

En 44-årig chaufför från Ystad åtalades för att vid sex tillfällen inte ha knappat in start- och slutland på färdskrivaren. Penningböter på 10 000 kronor var lämplig påföljd ansåg åklagaren, men Göteborgs tingsrätt tycker annorlunda och friar nu chauffören.

Chauffören erkände, på det sätt åklagaren påstått, att han inte lagt in start- och slutland för varje arbetspass. Han hade inte satt sig in i reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera, och visste inte vad som krävdes av honom.

När han satt in eller tagit ut förarkortet har färdskrivaren begärt att start- och slutland ska anges, och då hade han gjort så. Men ibland lät han förarkortet sitta kvar mellan arbetspassen och tryckte då in vad som behövdes för körning och vila, men inte start- och slutland. Det hela upptäcktes vid en poliskontroll.

Den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot reglerna döms till penningböter. I det här fallet var 10 000 kronor lämpligt hävdade åklagaren. Den 44-årige Ystadschauffören å sin sida medgav att han missat att föra in uppgifterna om start- och slutland, men hävdade att han saknat uppsåt och inte varit oaktsam. Han vara bara inte medveten om vad som gällde.

Tingsrätten gick på chaufförens linje.
”Den omständigheten att färdskrivaren endast kräver att start- och slutland anges i de fall när förarkortet sätts in respektive tas ur färdskrivaren visar att tekniken inte är anpassad till reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Denna omständighet ska inte ligga XX (chauffören) till last.”.
Därför anser en oenig tingsrätt att chauffören inte varit oaktsam, och ogillar åtalet.

Rättens ordförande och en nämndeman är skiljaktiga. De konstaterar att det inte funnits några tekniska hinder för chauffören att lägga in de uppgifter i färdskrivaren som lagstiftningen kräver. Och de påpekar att han i egenskap av yrkeschaufför har en skyldighet att veta vilka regler som gäller och se till att följa dem. Han borde därför dömas att betala 3 500 kronor i penningböter.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-04 16:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Digital färdskrivare Rättsfall Start- och slutland