Chaufför dödades i sprängolycka

Arbetsgivaren friad av hovrätten

Kanske var det nyfikenhet, kanske ville han bara hjälpa till. I vilket fall lämnade den inhyrde chauffören en anvisad säker plats när en sten skulle spräckas. Han träffades av en stenflisa i huvudet, och avled senare.
Mannen som skötte stenspräckningen åtalades för arbetsmiljöbrott, och för arbetsgivaren yrkades företagsbot på 1 miljon kronor. Tingsrätten friade och nu har Svea hovrätt fastställt domen utan ändringar.

I januari 2009 pågick arbete med schaktning på Bergsmäns väg i det lilla brukssamhället Långshyttan i Hedemora kommun. Det skulle läggas ned nya avlopps- och dagvattenledningar.

Peab var huvudentreprenör för arbetet. Underentreprenörer hade anlitats för grävning och transport av schaktmassor, däribland långshyttebaserade Rolf Graf AB som skulle tillhandahålla lastbil med chaufför.

Torsdagen den 15 januari fick Rolf Graf AB även i uppdrag att spräcka en stor sten som påträffats under grävning och som var för stor att hantera med grävskopa.
Bolaget hade lämplig utrustning och personal som var utbildad för uppgiften. Spräckningen skulle göras med hjälp av en Boulder Buster, ett verktyg som laddas med mindre krutladdningar.

Den som skulle sköta stenspräckningen var en 44-årig man, anställd hos Rolf Graf AB sedan 15 år och även minoritetsdelägare i bolaget. Han undersökte vad som behövde göras, och började därefter borra. Han fick sedan hjälp av den chaufför som hyrts in till bolagets lastbil med att bära spräckningsutrustningen till schaktet.

Normalt täcktes spräckningsutrustningen inför avfyrning med en sprängmatta av gummi, för att hålla verktyget på plats och som skydd. Vid det här tillfället bedömde man att mattan inte gick att använda, och istället placerades en grävmaskinsskopa över utrustningen.

När det var klart att skjuta beordrades de båda grävmaskinisterna att sätta sig i sina maskiner och inte kliva ur förrän jobbet var klart.
Den inhyrde lastbilschauffören fick order om att gå bakom en av grävmaskinerna.

Verktyget klickade tre-fyra gånger, men sedan slagstiftet bytts ut lyckades spräckningen. Från första avfyrningsförsöket till det sista gick det 5-10 minuter. Den inhyrde chauffören kom efter ett av de misslyckade avfyrningsförsöken fram till spräckningsplatsen, men blev då tillsagd att gå bakom grävmaskinen igen.

Av någon anledning, kanske för att han var nyfiken eller för att han ville hjälpa till, gick han ändå tillbaka till schaktet där han befann sig när spräckningsverktyget avfyrades. Några stenbitar slungades i väg vid spräckningen och en av dem träffade chauffören i huvudet. Han fick så svåra skall- och hjärnskador att han avled två dagar efter olyckan.

Den 44-årige man som ansvarade för stenspräckningen åtalades för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, och för Rolf Graf AB yrkade åklagaren på företagsbot med 1 miljon kronor.

Falu tingsrätt konstaterade att mannen i ett avseende varit oaktsam, men oaktsamheten hade inte varit ”så klandervärd att straffansvar bör följa”.
Åtalet ogillades, och åklagarens yrkande på företagsbot avslogs.

Åklagaren överklagade, men Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom utan ändringar.
Hovrätten anser att den åtalade 44-åringen var oaktsam när han inte tittade sig omkring innan han drog i avfyrningslinan till stenspräckningsverktyget och när han inte täckte sten och verktyg med sprängmatta. Och denna oaktsamhet anses ha orsakat att chauffören skadades och senare avled. Likafullt frias mannen.

Han hade två gånger sagt åt chauffören att ställa sig bakom grävskopan – en plats som bedömts som säker – och dessutom ropat varningsrop inför varje avfyrningsförsök. Ändå hade chauffören omärkligt lämnat den anvisade platsen och ställt sig i närheten av schaktet.

När 44-åringen bedömt att det inte gick att använda sprängmattan hade han placerat en skopa över stenspräckningsverktyget för att på så sätt hindra att stenar kastades ut. En metod han använt tidigare med gott resultat. Ingen, inte heller någon på företaget som säljer verktyget, har tidigare varit med om eller hört talas om att stenar kastats ut på det sätt som nu skedde.

Enligt hovrätten finns inget som talar för att mannen ”har agerat nonchalant eller likgiltigt och, för övrigt inte heller, att han har tagit en medveten risk på ett oförsvarligt sätt”. Tvärtom har han utifrån förhållandena på platsen på olika sätt handlat för att försöka lösa sin uppgift på ett säkert sätt.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten därför att den oaktsamhet som kan läggas honom till last inte är så klandervärd att den överstiger gränsen för det straffbara.
Han frias alltså och därmed blir det heller ingen företagsbot för arbetsgivaren, Rolf Graf AB.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-27 14:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufför Dödsolycka Rättsfall Sprängolycka