Octagon blir Scanias distributör för Myanmar

Scania har tecknat avtal med Octagon International Services Co Ltd om försäljning och service av lastbilar och bussar i Myanmar, tidigare känt som Burma. Den pågående moderniseringen av landet och dess infrastruktur har lett till ökad efterfrågan på lastbilar för gods- och anläggningstransporter samt turist- och långdistansbussar.

? Vid en fortsatt positivt utveckling av landet kan Myanmar komma att bli en av de större marknaderna i regionen för fordon av västeuropeisk standard, säger Scanias försäljningsdirektör Henrik Henriksson. Octagon räknar med att redan under sitt första år som vår distributör kunna leverera 200-300 fordon.

Octagon International Services, som ingår i företagsgruppen Shwe Taung Group, är distributör av maskiner och fordon av världsledande märken för bygg- och anläggningsindustrin och svarar även för service av dessa. Genom att inkludera Scanias lastbilar i produktportföljen stärker företaget sin förmåga att leverera helhetslösningar till de stora infrastrukturprojekt som pågår.

? Det finns redan i dag en stor efterfrågan på robusta lastbilar med god lastförmåga för transporter vid till exempel byggandet av vägar och kraftverksdammar. Dessutom ökar behovet av lastbilar för långväga godstransporter i takt med förbättrad vägstandard och ekonomisk tillväxt, säger Henrik Henriksson.

I takt med utbyggnaden av vägnätet och den fortsatta urbaniseringen ökar också efterfrågan på bussar för långdistanstrafik, främst för resandet mellan storstäderna Nay Pyi Taw, Yangon och Mandalay. Den växande strömmen av turister som besöker Myanmar har också bidragit till en ökad efterfrågan. Under sitt första år som Scanias distributör räknar Octagon med att leverera ett 100-tal bussar.

Octagon har nyligen invigt en ny serviceanläggning exklusivt för Scanias fordon i Nay Pyi Taw och bygger just nu en Scaniaverkstad i Yangon. Inom kort inleds dessutom byggandet av en verkstad i Mandalay.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-13 08:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Burma Distributör Företagsnyheter Mayanmar Scania