Missade knapptryckningar kostade 3 000 kronor

En 30-årig yrkeschaufför från Göteborg har av Göteborgs tingsrätt dömts till att betala 3 000 kronor i penningböter. Skälet är att han vid flera tillfällen ska ha missat att föra in landskoden i sin digitala färdskrivare.

Enligt åklagaren har chauffören ”vid ett flertal tillfällen under perioden 13-19 april 2012 fört tung lastbil i vägtransport på okänd plats i riket och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att på färdskrivardiagrammet lämna uppgift om landskod vid start och/eller slut”.

Chauffören har, som det heter, medgett de faktiska omständigheterna. Han visste inte att han för varje arbetspass skulle föra in landskod för startland och slutland i färdskrivaren. Han hade missat informationen, och han hade gjort fel. Men han nekade till brott eftersom han ansåg att han varken haft uppsåt eller varit oaktsam.
Förklaringarna hjälpte föga.

”I sin egenskap av yrkeschaufför har /chauffören/ en skyldighet att veta vilka regler som gäller och se till att han följer dessa regler. Att /chauffören/ har missat informationen får anses som oaktsamt och kan inte frita honom från ansvar” påpekar tingsrätten.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot den aktuella bestämmelsen i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare ska enligt en annan bestämmelse i samma förordning dömas till penningböter.

Och det är just det tingsrätten gör, man dömer den 30-årige Göteborgschauffören att betala 3 000 kronor i penningböter.
En nämndeman är skiljaktig och vill fria chauffören. Nämndemannen anser att det inte var oaktsamt av honom ”att köra den typen av bil som endast används i Sverige utan att ange start- och slutland för sin dagliga arbetsperiod”. Men eftersom majoriteten tycker annorlunda blir det fällande dom likafullt.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-08 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Digital färdskrivare Landskod Rättsfall