Brevlådeföretag blev dyr affär för SR Transport

För att slippa arbetsgivaravgifter betalades chaufförernas löner via danska "bemanningsföretag". Kammarrätten i Göteborg har nu dömt SR Transport AB och Teakdeck Technology AB att tillsammans med sina respektive företrädare Sören Rasmussen och Bo Holmqvist betala sammanlagt 6,9 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

SR Transport AB i Laholm och Teakdeck Technology AB i Gråbo är två av många åkerier som hyrt in chaufförer genom danska ”bemanningsföretag” som PSL, Staff Road och Staff Road Continental. I praktiken rena brevlådeföretag vars enda uppgift har varit att förmedla löner till chaufförerna.

Upplägget har haft som enda syfte att smita undan skatter och avgifter. Det avslöjades av Skatteverket för några år sedan och enligt uppgift ska uppemot 20-talet åkerier ha använt sig av de danska ”bemanningsföretagen”.

Skatteupplägget har enligt Skatteverket i samtliga fall sett ut så här:

  • De svenska bolagen har via sin hemsida annonserat efter personal.
  • Anställningarna görs i Sverige och sedan skickas anställningshandlingarna till de danska bolagen.
  • De svenska bolagen bestämmer vilka som ska få köra deras lastbilar, vilka löner och andra ersättningar som ska betalas till chaufförerna, och de förser dem med mobiltelefoner och reskassa.
  • De svenska bolagen betalar regelbundet de danska bolagen en ersättning motsvarande chaufförernas löner plus ett fast belopp i procent (vanligen 10-15 procent) av lönesumman för att täcka administrativa kostnader. Pengar förs över i samband med att lön ska betalas. De svenska bolagen har också stått för sjuklön till chaufförerna.
  • De danska bolagen har inte haft någon verksamhet i Danmark. Inga danska kunder, inga anställda och inga egna kontorslokaler.
  • De danska bolagen har inte marknadsfört sina tjänster genom annonsering. Chaufförerna har inte omfattats av det danska socialförsäkringssystemet, och de har heller inte beskattats i Danmark.
  • De danska bolagen har inte tagit någon ekonomisk risk för chaufförerna, genom att exempelvis ha ansvar för att ordna nya uppdrag när bolaget inte behövt dem eller genom att betala lön under uppsägningstid.

Rättsförhållandet mellan de svenska bolagen, åkerierna, och de ”inhyrda” chaufförerna har enligt Skatteverket varit ett anställningsförhållande. Därför ska åkerierna betraktas som arbetsgivare för chaufförerna i socialavgiftslagens mening och därmed ska de också betala arbetsgivaravgifter för de löner som betalats ut.

Avtalen med ”bemanningsföretagen”, som för övrigt verkar ha startats och drivits av personer bosatta och verksamma i Sverige, är rena skenavtal hävdar Skatteverket.
Åkerierna har konsekvent hävdat motsatsen, men utan större framgång.

Skatteverket har genom omprövningsbeslut redan påfört många åkerier arbetsgivaravgifter och skattetillägg för oredovisade chaufförslöner. Även chaufförerna, det lär röra sig om flera hundra, har eftertaxerats och krävts på stora belopp för obetalda skatter.

Flera fall har avgjorts i förvaltningsrätten sedan bolagen överklagat Skatteverkets beslut. Målen mot SR Transport och Teakdeck är de första som avgjorts i kammarrätten, och i båda fallen har Skatteverket fått rätt.

Enligt Kammarrätten i Göteborg har SR Transport AB låtit bli att redovisa omkring 30 miljoner kronor i chaufförslöner för åren 2006-2008, och bolaget har nu dömts att betala 6 058 748 kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

SR Transport har, som flera andra bolag i den här härvan, försatts i konkurs och därför döms företrädaren Sören Rasmussen att tillsammans med bolaget betala skulden till staten.

Även Teakdeck Technology AB har ungefär 30 miljoner kronor i oredovisade chaufförslöner för samma period. Bolaget döms nu att tillsammans med företrädaren Bo Holmqvist betala obetalda skatter och avgifter med sammanlagt 845 996 kronor.

I praktiken lär det bli Holmqvist ensam som får reglera skulden till staten. Teakdeck begärdes nämligen i konkurs 31 juli 2009. Konkursen avslutades 23 juli 2010 och bolaget är från detta datum upplöst.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-30 14:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Konkurser Rättsfall SR Transport AB Teakdeck Technology AB