Fotograf: Hejdlösa bilder

Varför fortsätter en sömning förare att köra?

Sömnighet är en starkt bidragande faktor vid trafikolyckor. I VTI notat 32A undersöks hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i sin dagliga arbetssituation.

Tidigare forskning har visat att sömnighet hos förare är närvarande i 16-23 procent av alla bilolyckor. Inom flyg- och järnvägsdomänen har en metod, med en stark influens från human factors-området, kallad Fatigue risk management (FRM) använts för att undersöka hur sociala och organisatoriska faktorer påverkar personalens sömnighetsnivå.

Resultaten visar att lastbilsförare i sitt arbete möter en stor mängd trötthetsbidragande faktorer, som kan härledas både till organisatoriska faktorer och individuellt beteende. Möjliga sätt att motverka sömnighet bland lastbilsförare, riktade mot både individen och organisationen, föreslås i rapporten.

Rapporten är en masteruppsats skriven av Joel Johansson som gjorde sitt examensjobb på VTI. Uppsatsen ”Why does a sleepy driver continue to drive? A qualitative study of the factors contributing to sleepiness in truck drivers’ work environment.” blev utsedd till bästa examensuppsats av Sveriges Åkeriföretag som anordnar den årliga pristävlingen på temat ”godstransport på väg”.

Läs rapporten här (pdf)!

Om artikeln

Publicerad: 2012-09-05 14:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Sömnforskning Trafiksäkerhet Trötthet VTI