Tyngre lastbilstransporter åter tillåtna över Sveriges gränser

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring av trafikförordningen, vilket gör att lastbilstransporterna över våra gränser åter kan fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Tidigare praxis var att godkänna fordonsekipage i internationell trafik som är tyngre än 40 ton under förutsättning att de uppfyller samma krav som vid nationella transporter. Med dagens förordningsändring säkerställer vi denna ordning på nytt.
– Jag är väl medveten om att detta fått konsekvenser för såväl åkare som transportköpare. Jag är glad över att vi har lyckats finna en lösning på kort tid, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Under de senaste veckorna har ett aktivt arbete inom regeringskansliet bedrivits för att hitta en såväl snabb som långsiktig lösning för de internationella transporter som går över Sveriges gränser.

Om artikeln

Publicerad: 2012-08-16 11:08
Kategori: Nyheter
Taggar: 40 ton Lagar och regler