40 ton

Listar alla artiklar taggade med: 40 ton

Tyngre lastbilstransporter åter tillåtna över Sveriges gränser

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring av trafikförordningen, vilket gör att lastbilstransporterna över våra gränser åter kan fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.