Monica Green (S). Fotograf: Tommy Holl

Interpellation till näringsministern:

Hur räddar vi svensk åkerinäring?

Monica Green (S), som sitter i riksdagens trafikutskott, har idag lämnat en interpellation till näringsminister Annie Lööf (C). I den målar Green upp en både sann och tydlig bild av dagens transportsverige och ber avslutningsvis om näringsministerns svar på tre frågor, som alla går ut på vad ministern tänker göra åt den osunda konkurrenssituationen.

Monica Green har varit med i de diskussioner som under senare tid har arrangerats av bland andra Transportarbetareförbundet, TIA och SÅ Skaraborg. Och tydligen har de olika organisationernas budskap nått fram och tagits på allvar av Monica Green.
”Konkurrens är bra men det ska vara på lika villkor och tyvärr sker stora godsströmmar i form av olaga inrikes yrkestrafik.”, skriver hon bland annat i sin interpellation.

Green pekar även på den svåra situation som svenska åkerier har hamnat i. Hon beskriver den som en ”ohanterlig konkurrenssituation” och menar vidare att den seriösa åkeribranschen inte klarar av konkurrens från åkerier med mer än halverade lönekostnader.

Monica Green skriver också att ”en del åkerier har löst problemet genom att importera billig arbetskraft via utländska bemanningsföretag och att det sker antingen genom att de anlitar förare som är anställda i bemanningsföretag som saknar representation i Sverige eller genom att de anlitar egenföretagare och F-skattsedelinnehavare.

I EU-sammanhang brukar de betecknas som ”falska egenföretagare” eftersom de i praktiken agerar som osjälvständiga anställda, dock utan de rättigheter som normala anställningar i Sverige brukar ge”.

Avslutningsvis höjer Monica Green ytterligare ett varningens finger:
”Detta kan innebära att åkerier som försöker leva upp till nationella regler om beskattning och lönevillkor tenderar att slås ut”.

De konkreta frågorna i Monica Greens interpellation är:

  • Med hänvisning till det anförda undrar jag vad näringsministern avser att göra för att den seriösa åkerinäringen ska klara sig.
  • Vad avser näringsministern att göra för att se till att det blir konkurrens på lika villkor inom transportbranschen?
  • Vad avser näringsministern att göra för att komma till rätta med de oseriösa F-skattsedlarna?

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-01 15:51
Kategori: Nyheter
Taggar: F-skattare Illegal konkurrens Interpellation