F-skattare

Listar alla artiklar taggade med: F-skattare

Interpellation till näringsministern:

Hur räddar vi svensk åkerinäring?

Monica Green (S), som sitter i riksdagens trafikutskott, har idag lämnat en interpellation till näringsminister Annie Lööf (C). I den målar Green upp en både sann och tydlig bild av dagens transportsverige och ber avslutningsvis om näringsministerns svar på tre frågor, som alla går ut på vad ministern tänker göra åt den osunda konkurrenssituationen.