Ge-Ge:s Åkeri AB i konkurs

Ge-Ge:s Åkeri AB i Norrköping försattes i förrgår i konkurs på grund av en lönefordran.
Konkursen har i månader föregåtts av rykten om obetalda fakturor och krångel med löneutbetalningar. Rykten som tog ordentlig fart när den 41-årige man som anses ha drivit företaget i början av mars häktades för bland annat skattebrott och överträdelse av näringsförbud.

Ryktena besannades för någon vecka sedan, då Norrköpings tingsrätt med några dagars mellanrum fick ta emot två olika ansökningar om att Ge-Ge:s Åkeri skulle försättas i konkurs.

Den första kom från Transportarbetareförbundets avdelning 4 i Linköping, och grundade sig på en lönefordran. En ung kvinnlig chaufför har trots flera påstötningar inte fått ut sin januarilön.

Den andra konkursansökan kom från Svensk Betalningskontroll AB och gällde en fordran från AG Service AB i Hisings Backa. AG Service AB har hyrt ut två släp till Ge-Ge:s som i tre månader inte betalt någon hyra. Sammanlagd skuld 96 025 kronor, plus ränta.
Tingsrättens konkursbeslut gäller chaufförens lönefordran.

Ge-Ge:s hade kallats till konkursförhandlingen, men varken vid det första förhandlingstillfället i fredags eller det andra i tisdags infann sig någon representant för bolaget.

Konkursförhandling beträffande AG Service AB:s fordran var utsatt till i morgon fredag. Den förhandlingen är nu vilande i väntan på att det första konkursbeslutet ska vinna laga kraft.

Tingsrätten har utsett Glimstedts advokatfirma till konkursförvaltare. Sten Lagebrant på Glimstedts har precis fått ärendet på sitt bord och har ännu inte hunnit sätta sig in i bolagets situation, och om det finns fler anställda och leverantörer som har fordringar på bolaget.
– Där har funnits ett tiotal anställda och jag håller nu på att kolla upp vilka det är, om det finns fler som inte fått lön, om det ska sägas upp folk och så vidare, säger han.

Sten Lagebrant ska också kontakta Skatteverket, bland annat därför att det förekommer uppgifter om att bolaget inte betalt in skatt för flera av sina nuvarande eller tidigare anställda chaufförer.

Ge-Ge:s Åkeri startades redan 1983, men när grundaren 2009 pensionerade sig överläts bolaget till en i dag 38-årig kvinna.
Formellt är det också hon som stått och står som företrädare för verksamheten men enligt kammaråklagare Ann-Charlotte Boo i Linköping är det hennes 41-årige sambo som i praktiken drivit åkeriet.

Kammaråklagaren begärde i början av mars att 41-åringen skulle häktas som skäligen misstänkt (den högre graden av misstanke) för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och för att ha överträtt beslut om näringsförbud. Han satt också häktad under en vecka, men släpptes sedan på fri fot då han inte längre ansågs kunna störa förundersökningen.
– Förundersökningen är ännu inte avslutad, och jag kan därför inte säga när det kan bli aktuellt med ett beslut i åtalsfrågan, säger nu Ann-Charlotte Boo.

Den misstänkte mannen har flera konkurser bakom sig, och dömdes hösten 2007 av Norrköpings tingsrätt till tio månaders fängelse för oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott, skattebrott och försvårande av skattekontroll. Det vill säga bolagsplundring, obefintlig bokföring samt obetalda skatter och avgifter. Förutom fängelsestraffet fick 41-årigen också fem års näringsförbud,

Domen överklagades, med följd att Göta hovrätt i maj 2008 ändrade brottsrubriceringen på en punkt till grov oredlighet mot borgenär och ökade på fängelsestraffet till ett år.

Brottsligheten var den gången kopplad till Lillis Åkeri AB, Rapid Spedition i Norrköping AB, Income Quota i Norrköping AB, AB Alltjänst Transport i Norrköping, Road Service i Vätterbygden AB och det norska företaget Transco. Flera av bolagen försattes i konkurs 2003-2005, med en sammanlagd brist i konkursbona på drygt 5,5 miljoner kronor.

 

Läs även:

Ny ekohärva under uppsegling i transportbranschen

Om artikeln

Publicerad: 2012-04-26 12:38
Kategori: Nyheter
Taggar: ekobrott Ge-Ge Åkeri AB Konkurs Skattebrott