Posten Logistik först ut med hybridlastbilar

Posten Logistik är först ut bland logistikleverantörerna att använda hybridlastbilar i distributionen av paket och pall. Lastbilarna, som är de första serietillverkade i sitt slag för tung lastbilstrafik, drivs med el och diesel. Målet är att utöka Postens redan idag stora elfordonsflotta med ännu fler elfordon som ett led i att minska koncernens klimatpåverkan.

Hybridlastbilarna som levereras av Volvo kommer i ett första skede att leverera pall och paket i Göteborg och Stockholm. De drivs med dieselmotor och elmotor, var för sig eller tillsammans. Enligt tillverkaren minskar bränsleförbrukningen och koloxidutsläppen med upp till 30 procent. Bilen har också en lägre bullernivå än en normal lastbil vilket gör den ändamålsenlig för distribution i tätorter.

Posten har idag Sveriges största elfordonspark. Bara i brevverksamheten finns över 3 200 elfordon i form av elmopeder, elcyklar och mindre bilar, så kallade club cars.
Koncernen PostNord har beslutat om ett miljömål som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent fram till 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-14 11:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Elfordon hybridfordon Posten Logistik