Bärgare lever farligt

Bärgarbranschen har ett ofta undermåligt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Det är fackförbundet Transports slutsats av ett projekt där chefer och anställda på 120 bärgningsföretag intervjuats.

Bilbärgarjobbet är inte riskfritt, förslitningsskador är vanliga och risken att skadas i trafiken är ständigt närvarande.
I branschen är man medveten om riskerna, men alltför få företag arbetar aktivt för att förebygga dem konstaterar Transport i rapporten ”BILBO – Bärgning i landet bör organiseras”. Rapporten redovisar resultatet av ett projekt med samma namn som bedrivits över hela Sverige under förra året.

Ofta saknas säkerhetsrutiner, och det är dåligt med kunskap om hur man undviker belastningsskador. Endast 27 procent av de tillfrågade företagen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Och bara 25 procent delar ut skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innebär allvarliga risker.

Trots de nedslående siffrorna finns det ljusglimtar hävdar projektledaren Martin Miljeteig på Transport. Det finns en vilja på många arbetsplatser att få i gång ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och det hoppas han få se resultat av när projektet följs upp.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-14 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Bärgningsarbetare Transportarbetareförbundet