Rapportera orimliga böter till IRU:s klagomur

Det är den internationella åkeriorganisationen IRU som inrättat en särskild klagocentral (complaints desk) på sin hemsida på Internet. Där kan åkare och chaufförer berätta hur myndigheterna i de enskilda länderna sköter kontrollen när det gäller kör- och vilotiderna.

– Många chaufförer känner sig orättfärdigt behandlade när de kontrolleras på vägar runt om i Europa, säger Frank Davidsen, chefkonsulent på danska åkeriorganisationen DTL.
– Det utmäts orimligt höga böter för bagatellartade förseelser, vilket ofta skapar kritik. Dessutom tolkas regelverket helt olika i de europeiska länderna.

Ändamålet med IRU:s klagocentral är att upplevelserna ska samlas in och bearbetas statistiskt. Resultatet ska därefter användas i det politiska arbetet med att harmonisera kontrollerna och tolkningarna av regelverket över gränserna.
– De nya klagocentralen är inte ett ställe där man kan räkna med hjälp i det enskilda fallet. Här kan man bara ge uttryck för om man känt sig orättfärdigt behandlad och varför.
– För IRU gäller det att samla in så många upplysningar som möjligt för att kunna påverka framöver. Det är viktigt i det politiska arbetet när vi ska påverka EU:s politiker och ämbetsmän för att få rimligare och mer harmoniserade kontroller, tillägger Davidsen.

Nyligen visade en dom i EG-domstolen att det är möjligt att påverka och förändra. En ungersk chaufför fick rätt i att han hade fått orimliga böter för en bagatellartad förseelse.

Klagocentralen har funnits på IRU:s hemsida i ett par veckor. Hittills har det kommit i sju klagomål från danska, tyska och holländska chaufförer och åkare som känt sig orättvist behandlade vid kontroller i Frankrike, Holland, Slovenien, Spanien och i Österrike.
Inledningsvis är språken på klagocentralen engelska, franska, tyska och rumänska. Senare i år ska fler språk tillkomma.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-23 17:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter IRU Klagomur