FRODE LAURSEN I HOVRÄTTEN
Fotograf: Göran Rosengren

Frode Laursen i Hovrätten

Åklagaren: "Tingsrätten prövade aldrig själva sakfrågan"

I morgon tisdag tas det så kallade Frode Laursen-målet upp i Svea hovrätt. Det är första gången ett mål om otillåten cabotagetrafik prövas i högre instans.

Västmanlands tingsrätt friade i slutet av maj 2011 Frode Laursens koncernchef och ägare Thorkil Andersen från misstankarna om otillåten cabotagetrafik.
Domen är felaktig hävdade kammaråklagare Jens Carlström och överklagade.
– Jag vill inte påstå att tingsrätten var helt snett ute, men man lade en helt orimlig bevisbörda på åklagaren och det är därför jag vill att hovrätten prövar målet.

Han visade i tingsrätten hur sex lastbilar ägda av Frode Laursen Polska under perioden 8 mars – 31 maj 2009 rört sig enligt i stort sett samma mönster. Lastbilarna hade i huvudsak vistats i Sverige. Endast undantagsvis hade de besökt Danmark, för att sedan återvända till Sverige samma dag eller dagen efter. I Sverige hade de hela tiden kört mellan samma och återkommande städer.
Det handlade om inrikestransporter som var allt annat än tillfälliga förklarade Jens Carlström. Det vill säga otillåten cabotagetrafik.

Thorkil Andersen å sin sida hävdade att det rört sig om flera olika typer av transporter, både internationella transporter och tillfällig cabotagetrafik eller rena tomtransporter.
Andersens invändning gick inte att bortse från ansåg tingsrätten, som ogillade åtalet på grund av att åklagaren inte kunde visa vad lastbilarna faktiskt sysslat med i Sverige.
– Tingsrätten prövade aldrig själva sakfrågan, om Frode Laursen Polska bedrivit otillåten cabotagetrafik, säger Jens Carlström.

Tingsrätten ansåg att det var utrett hur var och en av de sex lastbilarna kört, däremot inte hur stor del av trafiken som varit internationella transporter, cabotagetrafik eller tomkörning. När det ena slutat och det andra börjat. Därmed var det heller inte visat att företaget bedrivit inrikes transporter i Sverige som varit mer omfattande än vad som kan anses rymmas i begreppet tillfällig trafik, och därför blev det friande dom.

Jens Carlström konstaterade då att det var i princip omöjligt för honom som åklagare att leva upp till tingsrättens krav, eftersom det bara är företaget som har tillgång till de uppgifter som efterfrågas. Nu säger han att det inte är så stort problem trots allt.
– Thorkil Andersen/försvaret har ju själva uppgett att cabotagetrafik inletts ett par dagar efter internationell transport.

I tingsrätten hävdade Andersen att man försökt att redogöra för de aktuella transporterna, men att polisen inte var intresserad. Den uppgiften överensstämmer inte med verkligheten påpekar Carlström, och det tänker han visa genom vittnesförhör med den polis som varit förundersökningsledare.

I ett förhör sade Thorkil Andersen att han skulle lämna in fraktsedlar som visar när transporterna varit internationella och när det handlat om cabotagetrafik. Det har han inte gjort, trots att man frågat efter handlingarna. Det Andersen lämnat är ett antal fraktsedlar som avser internationella transporter. Däremot inte en enda fraktsedel som visar vad lastbilarna gjort i Sverige hävdar Jens Carlström.
– Förhoppningsvis får vi nu sakfrågan prövad i hovrätten. Hur det ser ut med dessa transporter och hur de förhåller sig till gemenskapsrätten och EU-kommissionens tolkningsmeddelande.
– Självklart hoppas jag på en fällande dom, det är ju därför jag överklagat, säger Jens Carlström.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-20 11:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotageärende Frode Laursen Hovrätten Rättsfall