Centerpartiet vill se mer pengar till infrastruktur

Trafikverkets utredare Lena Erixon presenterade i dag den kapacitetsutredning som haft till uppdrag att kartlägga de flaskhalsar som finns i det svenska transportsystemet. Utredningen visar att satsningar i storleksordningen 40 miljarder krävs för att bygga bort kapacitetsbrister i väg- och järnvägsnätet.

– Centerpartiet delar den bild som framkommer i kapacitetsutredningen. Vi kommer i förhandlingarna inför infrastrukturpropositionen och nästa års budgetproposition driva att de utpekade kapacitetsbristerna ska åtgärdas, det krävs både för klimatet och tillväxten. Om vi inte tar tag i de nödvändiga investeringarna snart riskerar kapacitetsbristerna att bli en ytterligare hämsko på Sveriges utveckling, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson som kommentar till dagens presskonferens.

Kapacitetsutredningen ska på remiss under våren och kommer att utgöra underlag inför den kommande infrastrukturpropositionen, där Centerpartiet kommer att arbeta för att utredningens förslag ska förverkligas, bland annat genom nya finansieringslösningar.

– För att klara av att bygga bort kapacitetsbrister behöver vi öppna upp för nya finansieringsmöjligheter. Centerpartiet vill bland annat låta AP-fonderna investera mer i infrastruktur. Fungerande transporter är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Att låta AP-fonderna placera mer i infrastruktur skulle därför både bidra till pensionernas utveckling och ekonomisk tillväxt, säger Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson.

Per pekar även på andra finansieringslösningar som Centerpartiet kommer att föreslå i arbetet med de kommande infrastruktur- och budgetpropositionerna.
– Ska vi kunna uppnå vår ambitionsnivå för Sveriges transportnät räcker sannolikt inte staten till. Vi bör därför låta även privata aktörer investera friska pengar i infrastruktur, i så kallad offentlig-privat samverkan. Den delvis privatfinansierade bron över Sundsvallsfjärden är en finansieringsmodell vi vill se även för resten av Sverige.

Centerpartiets högsta beslutande församling mellan stämmor, förtroenderådet, kommer att samlas i Stockholm i april för att debattera och fatta beslut om partiets politik inom infrastruktur och transporter. Förslagen inför förtroenderådet och besluten på rådet kommer att ytterligare konkretisera vilka åtgärder Centerpartiet kommer att prioritera i budgetförhandlingarna.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-17 16:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Infrastruktur Kapacitetsutredning Trafikverket